HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering

Wijzigingen 1 april 2016

Op 1 april 2016 trad een nieuwe besparingsmaatregel in voege voor verpleegkundige prestaties van art. 8, §1, 3°, verricht in je praktijkkamer of een hersteloord.

Twee onderdelen

De maatregel bestaat uit twee delen

 1. Sinds 1 april zijn het honorarium voor en de terugbetaling van onderstaande prestaties afgeschaft indien ze verricht zijn in je praktijkkamer.
  425913
  Hygiënische verzorging (toilet)
  426075Forfait A
  426090Forfait B
  426112Forfait C
  428072Vergoeding voor herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke patiënten

  Indien deze prestaties werden verricht in een hersteloord blijven het honorarium en de terugbetaling wel behouden

 2. Op de elektronische of papieren facturatie aan je patiënt vermeld je via pseudocodes de plaats waar de prestatie werd uitgevoerd (zie Belgisch Staatsblad 7 maart 2016). Via het nomenclatuurnummer kan dit immers niet worden achterhaald omdat die dezelfde is voor de verschillende locaties (praktijkkamer of hersteloord).

Impact op de facturatie

 • Wijzigingen voor de elektronisch facturatie
  • Prestaties 425913, 426075, 426090, 426112 en 428072
   • Worden enkel op het elektronische facturatiebestand vermeld indien ze uitgevoerd werden in een hersteloord (dus met honorariumbedrag anders dan 0), met vermelding van de pseudocode 421212 in de zone 'Betrekkelijke verstrekking' (R50 zone 17-18).
   • Mogen op geen enkele manier vermeld worden op het elektronische facturatiebestand indien ze uitgevoerd werden in je praktijkkamer. 
  • Andere prestaties van art. 8, §1, 
   • De juiste pseudocode moet worden vermeld om de plaats van verstrekking aan te geven. Het honorarium van deze prestaties blijft hetzelfde.
   • Het gaat over de prestaties 425810, 425832, 425854, 423356, 423371, 423393, 424550, 424572, 424594, 424616, 424970, 424631, 424653, 424675, 424690, 425972, 425994, 426016, 426171, 423415, 421116, 427453, 427512 en 427571. 
 • Vermelding pseudocode in functie van het facturatietype
  • Bij elektronische facturatie (derdebetalersregeling): in de zone 'Betrekkelijke verstrekking' (R50 zone 17-18). Bij de forfaits moet je deze pseudocode enkel vermelden in de record van het forfait, niet in de statistische records met norm 9. 
  • Bij contante afrekening met getuigschrift Bijlage 1: in de kolom rechts van het nomenclatuurnummer. 
  • Bij gebruik van verzamelgetuigschrift Bijlage 28: in de kolom rechts van de kolom 'Totaal'.

Gevolgen voor de patiënt

Indien je geconventioneerd bent en je verricht de prestatie 425913, 426075, 426090, 426112 of 428072 in je praktijkkamer, kan je geen honorarium vragen aan je patiënt.

Nuttige linken

Download