HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering

Wijzigingen 1 januari 2018 (elfde bijlage nationale overeenkomst)

Nieuwe tarieven

Aanpassing tarieven voor verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van een verpleegkundige(n) in een ziekenhuis of in de praktijkkamer van een verpleegkundige(n) in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij arts-specialist(en): 

 • de waarde W wordt op 0 gezet voor de prestaties 425810, 425832, 425854 (basisverstrekkingen) en 424690 (bezoek referentieverpleegkundige complexe wondzorg);
 • de waarde W wordt verlaagd met 47,90% voor de prestaties 424631 (eenvoudige wondzorg), 424653 (complexe wondzorg), 424675 (specifieke wondzorg), 423415 (plaatsen verblijfskatheter) en 421116 (verwijderen verblijfskatheter);
 • de waarde W wordt verlaagd met 61% voor alle andere verstrekkingen van art. 8, §1, 3°, inclusief het dagplafond van art. 8, §4, 6 (behalve de verstrekkingen die vroeger al op 0 waren gezet). 

De nieuwe tarieven werden reeds verwerkt in de Riziv-tabellen en in onze programma’s. 

Nieuwe indeling Riziv-tabellen

Als gevolg van deze aanpassingen heeft het Riziv in zijn tarieftabellen vanaf 1 januari 2018 al een nieuwe indeling voor de rubriek §1, 3°, ingevoerd.

 • Rubriek 3. A.: verstrekkingen verleend in de praktijkkamer van de verpleegkundige (individueel of groepspraktijk)
  De tarieven blijven behouden. 
 • Rubriek 3. B.: verstrekkingen verleend in een hersteloord
  De tarieven blijven, behalve bij nieuwe verstrekking 425073 vanaf 1 juni 2018 die niet in hersteloord kan worden aangerekend. 
 • Rubriek 3. C.: praktijkkamer van een verpleegkundige(n) in een ziekenhuis of praktijkkamer van een verpleegkundige(n) in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij arts-specialist(en)
  In deze rubriek zijn de honoraria op 0 gezet of in waarde verminderd. 

Dit sluit aan op de eerder genomen maatregel (1 april 2016) waarbij de waarde op 0 werd gezet (geen honorarium meer) voor de verstrekkingen 425913 (toilet), 426075 (forfait A), 426090 (forfait B), 426112 (forfait C), en 428072 (vergoeding voor de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke patiënten), indien deze verricht worden 'in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde' (elk type praktijkkamer). 

De verplichting tot de vermelding van een pseudocode plaats van verstrekkingen bij alle verstrekkingen van art. 8, §1, 3, opgenomen in §10bis, blijft onverminderd gelden.

Meer informatie

Meer info vind je op de website van het Riziv.