HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering

Wijzigingen 1 juli 2014

Voor aanvragen en kennisgevingen voor forfaits of toiletten die werden ingediend vanaf 1 juli 2014 zijn diverse wijzigingen ingevoerd.  

Aan de procedures in verband met oudere dossiers wijzigt daarentegen niets.

Wat is er veranderd?

  • De geldigheidsduur van de aanvraag en evaluatieschaal bedraagt maximaal drie maanden (dertien weken) in plaats van een jaar. 
  • Nieuwe procedure bij een lagere scorebepaling ten gevolge van een controlebezoek van de adviserend arts of adviserend verpleegkundige van het ziekenfonds.
  • Gewijzigde procedure voor de recuperatie van ten onrechte uitgekeerde bedragen. 
  • De melding van stopzetting of onderbreking van de verzorging gedurende tien of meer kalenderdagen is verplicht geworden. 

Wat is er niet veranderd?

  • De procedures van kennisgeving van specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen en palliatieve verzorging
  • De scores van de evaluatieschaal, opgelegd bij controlebezoek van de adviserend arts of adviserend verpleegkundige, blijven van toepassing gedurende zes maanden na het controlebezoek. 

Andere veelgestelde vragen