HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering1 juli 2014

Melding van stopzetting of onderbreking verzorging

Voor forfaits of toiletten, aangevraagd vanaf 1 juli 2014, is het melden van een stopzetting of onderbreking verplicht als:

  • de aangevraagde verzorging niet wordt gestart
  • de verzorging wordt onderbroken voor tien of meer kalenderdagen;  
  • de verzorging definitief wordt gestopt vóór het einde van de aangevraagde of kennisgegeven periode.

Wanneer melden?

De melding dient te gebeuren zodra je zeker weet dat de verpleegkundige zorg:

  • gedurende tien of meer kalenderdagen zal worden onderbroken;
  • of zal worden stopgezet. 

Uitzonderingen:

  • als de frequentie van verzorging over een langer interval dan tien kalenderdagen loopt;
  • of bij overlijden van de patiënt. 

Hoe en door wie?

De melding gebeurt met het elektronisch MyCareNet-bericht (410000 van afsluiting). 

Enkel de verpleegkundige die de oorspronkelijke aanvraag of kennisgeving deed, kan een stopzetting of onderbreking melden. De lopende periode wordt door de melding afgesloten. Na dit stopzettingsbericht moet je een nieuwe aanvraag of kennisgeving doen indien je de zorg hervat.

Als een andere verpleegkundige een nieuwe aanvraag of melding doet, stopt het eerste akkoord automatisch.

Veelgestelde vragen