HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering1 juli 2014

Registratie en communicatie van de beslissing

Het ziekenfonds verwerkt de resultaten van het controlebezoek en meldt ze binnen de tien werkdagen (of sneller indien mogelijk) met het elektronisch MyCareNet-bericht 410908 (Zone 309 = 01, = bericht ten gevolge van een bezoek van de adviserend arts). De verzendingsdatum van dit bericht is de startdatum voor de verdere procedure. 

Je kan de beslissing betwisten. Gebeurt dit niet en zijn er ten onrechte bedragen betaald, wordt de recuperatieprocedure toegepast.

Met vragen waar je het bericht kunt terugvinden in je softwarepakket, kan je terecht bij je softwareleverancier

Veelgestelde vragen