HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering1 juli 2014

Regularisatie van betaalde bedragen

Indien je reeds bedragen factureerde onder de oorspronkelijke aanvraag moeten deze gerecupereerd worden vanaf de eerste dag van die aanvraag

Tot negentig kalenderdagen na de datum van het eerste elektronische bericht kan je zelf het initiatief nemen om de regularisatie uit te voeren. 

Gebeurt dit niet binnen deze termijn of kan je de regularisatie niet zelf uitvoeren, zal het ziekenfonds het nodige doen. 

Je voert de regularisatie zelf uit

 • Crediteer via een elektronisch facturatiebestand de reeds uitbetaalde forfaits (type facturering 3 in R 20 Z 11). Zet ook de statistische gegevens (pseudocodes) in negatief. De verstrekkingen die volgens de nomenclatuur bovenop het forfait mogen worden gefactureerd, worden niet bij de recuperatie betrokken. 
 • Factureer daarna de correcte forfaits (type facturering 1 in R 20 Z 11) en herneem de statistische gegevens. 

De creditnota moet steeds de nieuwe facturatie voorafgaan. Beide kunnen in aparte blokken in eenzelfde zending worden verwerkt, maar niet in hetzelfde blok. 

Met vragen over het terugvinden van benamingen in je softwarepakket, kan je terecht bij je softwareleverancier

Je voert de regularisatie niet zelf uit

Als de negentig kalenderdagen na de datum van het oorspronkelijke elektronisch bericht verstreken zijn, zal het ziekenfonds de recuperatie uitvoeren via afhouding op een volgende factuur

Je ontvangt van het ziekenfonds een brief met het bedrag dat zal worden afgehouden en het detail van de in negatief geplaatste forfaits en statistische gegevens. Als het te recupereren bedrag niet van een volgende factuur kan worden afgehouden, zal de brief een uitnodiging tot terugbetaling bevatten. 

Zowel bij declassering naar een lager forfait, als van T7 naar T2, als naar afzonderlijke verstrekkingen zal het ziekenfonds het volledige forfait of toilet in negatief plaatsen. Daarna kan je de correcte forfaits of verstrekkingen factureren, via het gewone elektronische facturatiecircuit (type facturering = 0, originele factuur, in R 20 Z 11). 

Je ontvangt steeds een duidelijk afrekenbestand om de gerecupereerde bedragen correct te kunnen boeken. Als je remgeld hebt geïnd, moet het eventuele surplus ervan ook terugbetaald worden aan de patiënt. 

Met vragen over het terugvinden van benamingen in je softwarepakket, kan je terecht bij je softwareleverancier.

Voorbeeld

 • Lopend forfait C van 5 juli tot 4 oktober (drie maanden). 
 • Controlebezoek op 10 september: beslissing afscoring naar forfait B vanaf 5 juli. 
 • Ziekenfonds verwerkt dit op 15 september: bericht 410908, afscoring naar forfait B vanaf 5 juli.
 • Periode van toepassing van de opgelegde score: zes maanden vanaf 15 september. 
 • Betwisting door verpleegkundige vóór 25 september.
 • Antwoord ziekenfonds vóór 21 oktober:
  • betwisting aanvaard: elektronisch bericht met herstelde initiële scores en periode; 
  • betwisting niet aanvaard: 
   • recuperatie reeds gefactureerde bedragen vanaf 5 juli;
   • verpleegkundige crediteert zelf de geweigerde forfaits en factureert de correcte forfaits vóór 14 december
    of
    ziekenfonds recupereert zelf via afhouding op volgende factuur of schriftelijke invordering en verpleegkundige factureert vervolgens de correcte forfaits.

Veelgestelde vragen