HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering

Wijzigingen 1 juni 2018

Invoering van de verstrekking 425073

Dit gaat over de voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten, uitgevoerd in de alleenstaande praktijkkamer van de verpleegkundige (pseudocode plaats 421131) of van de verpleegkundige deel uitmakend van een multidisciplinaire groepspraktijk van eerstelijnsgezondheidszorg (pseudocode plaats 421153). 

Deze verstrekking kan niet aangerekend worden indien verricht in een:

  • praktijkkamer van de verpleegkundige in een ziekenhuis;
  • praktijkkamer van de verpleegkundige in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij een arts-specialist;
  • hersteloord (pseudocodes plaats 421175, 421190 of 421212). 

Mondeling geformuleerd medisch voorschrift

De technische verstrekkingen van rubriek I, B en de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen van rubriek III mogen in dringende gevallen geattesteerd worden op basis van een mondeling geformuleerd voorschrift. Dit voorschrift kan telefonisch, radiofonisch of via webcam meegedeeld worden door de arts. 

De arts bevestigt zo spoedig mogelijk het voorschrift, en dit ten laatste vijf kalenderdagen na bovenstaand mondeling voorschrift.

Nieuwe omschrijving van 'de raadplegingsdienst van het ziekenhuis'

In het cumulverbod van §3, 7° van de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen 425375, 425773, 426171 en 429155 wordt 'de raadplegingsdienst van het ziekenhuis' vervangen door: 'een praktijkkamer van verpleegkundige(n) in een ziekenhuis en een praktijkkamer van verpleegkundige(n) in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij arts-specialist(en)'.

Nieuwe cumulregel

Er werd een nieuw cumulverbod ingevoerd voor de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen 425375, 425773, 426171 en 429155. Deze mogen tijdens dezelfde zitting niet gecumuleerd worden met de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen 421072, 421094, 421116 en 429192. Dit gaat over het verwijderen van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een implanteerbare kamer toelaat. 

Deze cumul is wel toegestaan als de injectieplaats voor beide verstrekkingen verschillend is en als deze injectieplaatsen in het verpleegdossier worden vermeld. 

Deze cumulregel bestond reeds voor de verstrekkingen inzake de plaatsing van een verblijfskatheter.

Meer informatie

Meer info vind je op de website van het Riziv.