HomeVerzekeringenCM-MediKo Plan

Iedereen kan aansluiten

Het CM-MediKo Plan richt zich tot leden van een Vlaams CM-ziekenfonds, die in orde zijn met hun bijdragebetaling.

  • Geen beperking op leeftijd.
  • Geen beperking door je gezondheidstoestand.
  • Geen medische vragenlijst.

Wie aansluit moet zichzelf aansluiten en alle personen die bij hem/haar voor de ziekteverzekering ten laste staan. 

Wachttijden

Bij aansluiting bij het CM-MediKo Plan zijn volgende wachttijden van toepassing:

  • drie maanden voor remgeld, vaccinaties en voedings- en dieetadvies; 
  • zes maanden voor oogzorg; 
  • twaalf maanden voor tandzorg, hoorapparaten en het bevallingsforfait. 

Bij overstap vanuit een gelijkaardige verzekering voor ambulante kosten, worden de wachttijden verminderd met de periode dat je ononderbroken verzekerd was bij de vorige verzekeraar. Ook bij overstap vanuit een tandenverzekering met gelijkaardige waarborgen als die van het CM-MediKo Plan, kan de wachttijd worden aangepast. Lees meer in de algemene voorwaarden 2021.  

Wordt er een kindje geboren en ben je als ouder (gerechtigde) zelf aangesloten bij het CM-MediKo Plan? Dan geldt de geboorte- of adoptiedatum als aansluitingsdatum van je kindje en is er geen wachttijd.

Ga ook naar


CM-MediKo Plan


Meteen naar


Aansluiten bij CM-verzekeringen

Wens je aan te sluiten bij een of meer CM-verzekeringen? Vul dan hier je verzekeringsvoorstel in.

Verzekeringsvoorstel

Bereken je premie

Vul je gegevens in en ontdek hoe voordelig je aansluit bij een of meer CM-verzekeringen.

Bereken je premie