HomeVerzekeringenCM-MediKo Plan

Hoe tegemoetkoming aanvragen?

Waarborg 'wettelijke remgeld'

 • Bezorg CM het getuigschrift voor verstrekte hulp. De zorgverlener kan het getuigschrift ook rechtstreeks (elektronisch) aan CM bezorgen. 
 • Ben je werknemer bij NMBS of een Europese instelling, of ben je aangesloten bij een medisch huis? Bezorg dan aan CM een gedetailleerde afrekenstaat waarop het remgeld per verstrekking kan worden afgeleid.

Waarborg 'tandzorg'

 • Vraag je zorgverlener een bewijsstuk voor terugbetaling in het kader van het CM-tandvoordeel. Het Riziv stelt hiervoor het formulier ‘Harmonisatiedocument: bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’ ter beschikking. Bezorg dit formulier aan CM. Je moet dit formulier in principe niet zelf afdrukken en aan je zorgverlener geven. Mocht dit uitzonderlijk toch nodig blijken, kun je dit aanvraagformulier laten invullen en indienen bij CM. 
 • Bezorg CM ook het getuigschrift voor verstrekte hulp (indien je dit ontving). De zorgverlener kan het getuigschrift ook rechtstreeks (elektronisch) naar CM sturen. 
 • Voor orthodontische behandelingen zonder recht op terugbetaling vanuit de ziekteverzekering, moet de tandarts-orthodontist een behandelingsplan opstellen. Dit plan bevat de diagnose, de omschrijving van het behandelingsplan en van de te plaatsten apparatuur, en de opmaakdatum. Bij de eerste aanvraag voor een tegemoetkoming vanuit CM-MediKo Plan bezorg je ook dit behandelingsplan aan CM.

Waarborg 'oogzorg'

 • Terugbetaling brillenglazen of lenzen
  Bezorg CM:
  • de gedetailleerde factuur;
  • het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering (indien je dit ontving), samen met het voorschrift. De zorgverlener kan het getuigschrift ook rechtstreeks (elektronisch) aan CM bezorgen. 
 • Terugbetaling lensimplantaten of laserbehandeling
  Bezorg CM:
  • de gedetailleerde factuur of het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door jou en de zorgverlener;
  • het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering (indien je dit ontving). De zorgverlener kan het getuigschrift ook rechtstreeks (elektronisch) aan CM bezorgen. 

Waarborg 'hoorapparaten'

Meestal betaal je enkel een persoonlijk aandeel en geeft je audicien het getuigschrift van aflevering rechtstreeks door aan CM. Zodra CM het getuigschrift ontvangt, wordt de tegemoetkoming vanuit CM-MediKo Plan betaald. De snelheid van betaling is dus afhankelijk van het tijdstip waarop de audicien het getuigschrift bezorgt aan CM. Dit kan maximaal drie maanden duren. 

Ontving je toch een getuigschrift van aflevering van de audicien? Bezorg dit dan zelf aan CM. 

Je kan er ook voor kiezen om de gedetailleerde factuur van de audicien aan CM te bezorgen, met vermelding van de tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering en je persoonlijk aandeel (remgeld en supplement).

Waarborg 'reisvaccins'

Bezorg CM een van volgende documenten:

 • het BVAC-attest van de apotheker;
 • de gedetailleerde factuur van het ziekenhuis of vaccinatiecentrum;
 • het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door jou en de zorgverlener.

Waarborg 'bevallingsforfait'

Bezorg CM het geboorteattest van de gemeente of stad.

Waarborg 'voedings- en dieetadvies'

Bezorg CM een van volgende documenten:

 • de gedetailleerde factuur;
 • het aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend door jou en de zorgverlener), samen met het getuigschrift voor verstrekte hulp (indien je dit ontving). De zorgverlener kan het getuigschrift ook rechtstreeks (elektronisch) aan CM bezorgen. 

Ga ook naar