HomeVerzekeringenCM-MediKo Plan

Vlotte uitbetaling

Wettelijk remgeld

De waarborg 'wettelijke remgeld' wordt viermaal per jaar automatisch terugbetaald door CM-MediKo Plan. Dit op basis van de getuigschriften voor verstrekte hulp die aan CM zijn bezorgd.


Periode waarin getuigschriften
binnengebracht en verwerkt werden
Datum van betaling
1 januari t/m 31 maartMidden juni
1 april t/m 30 juniEind augustus
1 juli t/m 30 septemberEind november
1 oktober t/m 31 decemberEind februari volgend kalenderjaar

Andere waarborgen

Voor de andere waarborgen volgt de terugbetaling binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM. Op de pagina 'Hoe tegemoetkoming aanvragen? vind je, per waarborg, welke bewijsstukken nodig zijn.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt aan de zorgverlener (derdebetalersregeling) is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt van de zorgverlener. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Ga ook naar


CM-MediKo Plan


Meteen naar


Aansluiten bij CM-verzekeringen

Wens je aan te sluiten bij een of meer CM-verzekeringen? Vul dan hier je verzekeringsvoorstel in.

Verzekeringsvoorstel

Bereken je premie

Vul je gegevens in en ontdek hoe voordelig je aansluit bij een of meer CM-verzekeringen.

Bereken je premie