HomeCM-verzekeringenCM-MediKo Plan

Vlotte uitbetaling


 • Remgeld wordt viermaal per jaar automatisch terugbetaald.
  Periode waarin getuigschriften
  binnengebracht en verwerkt werden
  Datum van betaling
  1 januari t/m 31 maartmidden juni
  1 april t/m 30 junieind augustus
  1 juli t/m 30 septembereind november
  1 oktober t/m 31 decembereind februari volgend kalenderjaar
 • Van alle andere uitgaven bezorg je de originele attesten of facturen aan CM. Binnen de drie weken worden ze verwerkt.  
 • Indien je enkel het remgeld betaalt aan de zorgverlener (derdebetalersregeling) is de betaling door het CM-MediKo Plan afhankelijk van het tijdstip waarop CM de kostenstaten ontvangt van de zorgverlener. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.
 • Enkel voor de tegemoetkomingen tandzorg moet je tandarts een aangifteformulier invullen.

Download

Ga ook naar


CM-MediKo Plan


Wens je meer informatie?


Aansluiten bij CM-verzekeringen

Wens je aan te sluiten bij een of meer CM-verzekeringen? Vul dan hier je verzekeringsvoorstel in

Verzekeringsvoorstel

Bereken je premie

Vul je gegevens in en ontdek hoe voordelig je aansluit bij een of meer CM-verzekeringen.

Bereken je premie