HomeCM-verzekeringenCM-MediKo Plan

Vlotte uitbetaling


 • Remgeld wordt viermaal per jaar automatisch terugbetaald.
  Periode waarin getuigschriften
  binnengebracht en verwerkt werden
  Datum van betaling
  1 januari t/m 31 maartmidden juni
  1 april t/m 30 junieind augustus
  1 juli t/m 30 septembereind november
  1 oktober t/m 31 decembereind februari volgend kalenderjaar
 • Van alle andere uitgaven bezorg je de originele attesten of facturen aan CM. Binnen de drie weken worden ze verwerkt.  
 • Indien je enkel het remgeld betaalt aan de zorgverlener (derdebetalersregeling) is de betaling door het CM-MediKo Plan afhankelijk van het tijdstip waarop CM de kostenstaten ontvangt van de zorgverlener. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.
 • Enkel voor de tegemoetkomingen tandzorg moet je tandarts een aangifteformulier invullen.
 • Indien je vóór 1 juli 2018 aansloot bij het CM-MediKo Plan, kom je vanaf 1 januari 2019 in aanmerking voor een tijdelijke jaarlijkse premiekorting van 15 euro. Deze korting wordt telkens terugbetaald in de maand oktober. Lees meer in de algemene voorwaarden 2019.

Download

Ga ook naar


CM-MediKo Plan


Wens je meer informatie?


Aansluiten bij CM-verzekeringen

Wens je aan te sluiten bij een of meer CM-verzekeringen? Vul dan hier je verzekeringsvoorstel in

Verzekeringsvoorstel

Bereken je premie

Vul je gegevens in en ontdek hoe voordelig je aansluit bij een of meer CM-verzekeringen.

Bereken je premie