HomeWat te doen bij?Gezinswijzigingen

Wat te doen bij adoptie?

Nadat het kind is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, wordt het ziekenfonds hiervan automatisch via de kruispuntbank op de hoogte gebracht. Toch blijft het nodig om een afspraak te maken met de CM-consulent. Dit om een uittreksel uit het bevolkingsregister te bezorgen en om je kind effectief in te schrijven bij CM. 

Ook voor persoonlijke informatie over diverse regelingen (bv. adoptieverlof voor werknemers of zelfstandigen) en de CM-diensten en -voordelen voor jonge gezinnen, kun je terecht in het CM-kantoor.

Het ziekenfonds zal je gele klevers en - indien het kind jonger is dan twaalf jaar - een isi+-kaart op naam van het kind bezorgen.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen