HomeWat te doen bij?Hospitalisatie

Wat te doen bij ziekenhuisopname?

Je kunt het ziekenhuis vrij kiezen, behalve als je bij een spoedgeval door de dienst 112 wordt vervoerd.

Als je arts aan een ziekenhuis verbonden is, wordt je keuzevrijheid eveneens beperkt. In principe neemt je arts contact op met het ziekenhuis om de opname vast te leggen en de nodige schikkingen te treffen op medisch vlak (bv. reservatie van operatiezaal).

Nodige documenten

Neem steeds je elektronische identiteitskaart of isi+-kaart en enkele gele klevers mee. Maak een lijstje op van de medicatie die je thuis inneemt. En spreek met je arts af welke medische documenten je moet meebrengen.

Formaliteiten bij opname

  • Opnameverklaring
    Bij de opname moet het ziekenhuis je een opnameverklaring voorleggen. Op dit document duid je je kamerkeuze aan en staat heel wat belangrijke informatie over het financiële aspect van de opname. Lees de opnameverklaring aandachtig en onderteken ze niet achteloos.
  • Voorschot
    Het ziekenhuis kan je een voorschot vragen. Het maximumbedrag varieert naargelang je statuut en het kamertype dat je kiest.
    Een opname in een gemeenschappelijke kamer mag nooit worden geweigerd, zelfs als je het voorschot niet kunt betalen.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen