HomeWat te doen bij?Wonen/werken in het buitenland

Detachering door een Belgische werkgever

Naar een land uit de EER en Zwitserland

Word je gedetacheerd naar een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Neem dan vooraf contact op met je CM-ziekenfonds. Het zal je een Europese ziekteverzekeringskaart geven of een S1-formulier indien je woonplaats effectief wijzigt. 

Met dit formulier kun je je in je nieuwe woonland inschrijven bij een plaatselijk ziekenfonds. Zo heb je er recht op de terugbetaling van je medische kosten op basis van de buitenlandse wetgeving, maar ten laste van de Belgische ziekteverzekering. 

Naar een land met een bilateraal verdrag, inclusief gezondheidszorg

België sloot met volgende landen een verdrag dat ook gezondheidszorg bij detachering voorziet: Algerije, Australië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro, Québec, Servië, Tunesië en Turkije 

Neem vooraf contact op met je CM-ziekenfonds. Afhankelijk van het land van detachering zal je er een specifiek formulier ontvangen, waarmee je je in je nieuwe woonland kan inschrijven bij een plaatselijk ziekenfonds. Zo heb je er gedurende een bepaalde periode (die varieert van land tot land) recht op de terugbetaling van je medische kosten op basis van de buitenlandse wetgeving, maar ten laste van de Belgische ziekteverzekering. 

Naar een land met een bilateraal verdrag, exclusief gezondheidszorg

Met volgende landen heeft België een verdrag gesloten, evenwel zonder een luik gezondheidszorg: Brazilië (sinds 1 december 2014), Canada, Chili, Filippijnen, India, Israël, Japan, San Marino, Uruguay, Verenigde Staten en Zuid-Korea. 

Neem steeds contact op met je CM-ziekenfonds vooraleer je vertrekt. Afhankelijk van het land blijf je twaalf tot zestig maanden verzekerd door de Belgische ziekteverzekering. Gedurende die periode betaalt CM je medische kosten terug op basis van de Belgische ziekteverzekering. Omdat de terugbetaling merkelijk lager kan zijn dan de werkelijke kosten, neem je het best een privé-verzekering

Naar een land zonder verdrag

Neem steeds contact op met je CM-ziekenfonds vooraleer je vertrekt. Je blijft maximaal zes maanden (eenmaal verlengbaar) verzekerd door de Belgische ziekteverzekering. Gedurende die periode betaalt CM je medische kosten terug op basis van de Belgische ziekteverzekering. Omdat de terugbetaling merkelijk lager kan zijn dan de werkelijke kosten, neem je het best een privé-verzekering. Meestal kan dit via de werkgever.

Ga ook naar