HomeCM-dienstverlening bij hospitalisatieFinancieelUitkeringen

Uitkering 'Hulp van derden'

Aanvullende vergoeding van 25,46 euro per dag voor werknemers en zelfstandigen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen en om gezondheidsredenen aangewezen zijn op hulp van anderen.

Voorwaarden

  • Minstens drie maanden arbeidsongeschikt zijn. 
  • Ernstig zorgbehoevend zijn: minstens 11 op 18 punten scoren op de schaal voor zelfredzaamheid. Dit betekent dat je ernstige problemen hebt op het vlak van mobiliteit, huishouding, zelfzorg, communicatie en sociale contacten.

Wat te doen?

Neem contact op met de plaatselijke CM-consulent of de dienst Maatschappelijk Werk als je denkt in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Goed om te weten

  • De vergoeding ‘Hulp van derden’ werd hervormd in 2007. Indien je voordien recht had op de tegemoetkoming en de nieuwe regeling nadeliger is, blijft de ‘oude’ regeling van toepassing zolang je erkenning loopt.
  • De vergoeding is niet belastbaar.
  • Bij opname in een ziekenhuis, ROB, RVT of PVT verlies je vanaf de derde maand het recht op de vergoeding ‘Hulp van derden’. Na ontslag wordt ze opnieuw uitbetaald.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen