HomeCM-Zorgkas

Hoeveel bedraagt de zorgpremie?

In 2023 betaal je 58 euro aan CM-Zorgkas. Voor sommige mensen is er een verlaagde zorgpremie van 29 euro.

  • Je zorgpremie moet elk jaar tegen 30 april op de rekening van je zorgkas staan. CM-Zorgkas bezorgt je een betalingsuitnodiging waarmee je de zorgpremie kunt overschrijven op BE72 7775 9420 6316. Maar je kunt de zorgpremie ook betalen via domiciliëring.
  • Met dit geld brengt CM-Zorgkas de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat meer dan 300.000 zorgbehoevende personen een zorgbudget ontvangen om hun levenskwaliteit te verbeteren.
  • De zorgpremie geldt voor iedereen die ouder is dan 25 jaar. Het bedrag is wettelijk bepaald, wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor alle zorgkassen gelijk.
  • Als je maandelijks een zorgbudget ontvangt, moet je de zorgpremie niet apart betalen. De zorgpremie wordt in april ingehouden van je zorgbudget. 

Wie betaalt de verlaagde zorgpremie?

Om in aanmerking te komen voor de verlaagde zorgpremie moet je voldoen aan drie voorwaarden.

  • Op 1 januari van het jaar voordien had je recht op de verhoogde tegemoetkoming.
  • Je hebt vijf opeenvolgende jaren in Vlaanderen of Brussel gewoond, of je bent vijf opeenvolgende jaren sociaal verzekerd geweest in een lidstaat van de EU, de EER of Zwitserland.
  • Ben je verplicht om een inburgeringstraject te volgen? Dan moet hieraan voldaan zijn op 1 januari van het jaar voordien.

Wat als je in Vlaanderen woont en niet betaalt?

Je bent verplicht aangesloten bij CM-Zorgkas. Als je je zorgpremie niet betaalt, moet CM-Zorgkas dat melden aan de Vlaamse overheid. Indien je niet aansluit, kan je ook geen beroep doen op een zorgbudget wanneer je ervoor in aanmerking komt.

Betaal je twee keer - niet noodzakelijk opeenvolgend - de zorgpremie niet of onvolledig, dan stuurt CM-Zorgkas je een aangetekende brief. Zo krijg je alsnog de kans om de verschuldigde zorgpremies te betalen.

  • Betaal je de achterstallige zorgpremies voor 5 oktober, krijg je geen boete van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming.
  • Doe je dat niet, dan legt het Agentschap Vlaamse sociale bescherming je een boete van 250 euro op. Voor wie op 1 januari van het jaar voor de boete recht had op de verhoogde tegemoetkoming, bedraagt die 100 euro. Ook de verschuldigde zorgpremies moet je alsnog betalen.

Wat als je in Brussel woont en niet betaalt?

Je bent vrijwillig aangesloten bij CM-Zorgkas. Betaal je twee keer je zorgpremie niet of onvolledig, dan wordt je lidmaatschap geschrapt.

Wie is vrijgesteld van betaling?

Zit je in een collectieve schuldenregeling of persoonlijk faillissement, moet je de jaarlijkse zorgpremie niet betalen. 

Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact op met CM-Zorgkas om dit aan te tonen.

Bezwaar aantekenen

Als je een administratieve geldboete ontvangt van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming, kun je bezwaar aantekenen. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met CM-Zorgkas, tel. 078 15 40 40 of via het contactformulier.

Ga ook naar


Download