Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Dit zorgbudget is er voor mensen die thuis veel zorg nodig hebben. Ook als je in een rusthuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft, heb je er recht op.

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bedraagt 140 euro per maand . Dit kan je besteden aan niet-medische kosten.

Wie heeft recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Je hebt recht als:

 • je een thuiszorgpatiënt bent en erkend bent als zwaar zorgbehoevend;
 • je in een woonzorgcentrum verblijft;
 • je opgenomen bent in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).

Je leeftijd speelt geen rol. Ook als je jonger bent dan 26 jaar en nog geen zorgpremie betaalt, kom je in aanmerking voor dit zorgbudget.

Voor personen met een handicap die een persoonsvolgend budget hebben, is er een aparte regeling.

Hoe vraag je het zorgbudget aan?

Om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te krijgen, moet je een bewijs voorleggen. 

  • Heb je als thuiszorgpatiënt recht op dit zorgbudget? Dan krijg je het bewijs om het zorgbudget aan te vragen meestal automatisch.
  • Ook als je in een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis opgenomen wordt, krijg je het bewijs meestal automatisch.

  Kan CM-Zorgkas je geen bewijs bezorgen? Dan kan je het zorgbudget aanvragen met een van de onderstaande bewijzen.

  VoorwaardenWie kan het bewijs afleveren?
  Je hebt een totaalscore van minstens 13 punten op de BelRAI Screener van gezinszorg of schoonmaakhulp. Of je hebt een deelscore van minstens 5,5 punten op de modules IADL en ADL samen.Erkende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg of dienst logistieke hulp
  Je hebt minstens een score van 15 op de medisch-sociale schaal voor de evaluatie van de zelfredzaamheidsgraad voor de integratietegemoetkoming, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.Ministerie van Sociale Zaken
  Je geniet zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en scoort minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal.Agentschap Opgroeien
  Je beschikt over een attest palliatief forfait. Dit kan alleen voor de eerste aanvraag gebruikt worden. Bij een attest palliatief forfait valt ook de wachttijd weg.De huisarts
  Je bent opgenomen in een rusthuis, RVT of PVTRusthuis, RVT, PVT

  Maak je geen gebruik van gezinszorg of kan je geen attest voorleggen? Dan moet er een onderzoek gebeuren naar je graad van zorgbehoefte. De dienst Maatschappelijk Werk kan dat onderzoek uitvoeren.

   

  Welke stappen volg je als je het bewijs gekregen hebt?

  Word je opgenomen in een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis dat door de Vlaamse overheid erkend is? Dan verloopt de aanvraag automatisch door CM-Zorgkas.

  Download het aanvraagformulier

  Vul het formulier in

  Vul het formulier in en onderteken het.

  Voeg bewijs toe

  Voeg bij je aanvraag het vereiste bewijs. 

  Vraag je de terugbetaling aan als thuiszorgpatiënt en kan je geen bewijs voorleggen? Dan zal CM-Zorgkas samen met jou uitzoeken welke dienst je graad van zorgbehoefte kan vaststellen.

  Bezorg de documenten aan CM-Zorgkas

  Dat kan via het contactformulier of de CM-brievenbus. Of stuur het op naar CM-Zorgkas, Martelaarslaan 17 in 9000 Gent.

  Belangrijk:

  • Wie laattijdig een aanvraag indient, kan onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht erkend worden.
  • Inwoners van Brussel die zich laattijdig bij een zorgkas aansloten, moeten een wettelijke wachttijd doorlopen voor ze dit zorgbudget kunnen aanvragen.

  Wanneer wordt het zorgbudget uitbetaald?

  CM-Zorgkas geeft de betalingsopdracht door op de 24ste van de maand. Afhankelijk van je bank staat het bedrag na één of twee werkdagen op je rekening.

  • Je recht op dit zorgbudget begint in de vierde maand na de aanvraag. Dien je bijvoorbeeld in de loop van januari je aanvraag in bij CM-Zorgkas, dan heb je er ten vroegste vanaf mei recht op.  
  • Thuiszorgpatiënten krijgen hun zorgbudget telkens de maand zelf. Voorbeeld: het zorgbudget van mei wordt in mei uitbetaald.
  • Rusthuisbewoners en bewoners van een psychiatrisch verzorgingstehuis krijgen hun zorgbudget telkens de maand nadien. Voorbeeld: het zorgbudget van mei wordt in juni uitbetaald.

  Meer info

  Neem contact op met CM-Zorgkas via het contactformulier of 078 15 40 40.