HomeVoordelenHandicapCommunicatie

Sociaal tarief voor telefoon, gsm of internet

Het sociaal tarief is een korting op abonnementen voor vaste telefonie, gsm of internetaansluiting. 

Je kunt slechts van één sociaal tarief (telefoon, gsm of internet) gebruikmaken binnen hetzelfde huishouden. De maximale korting kan voor één persoon op verschillende abonnementen samen genomen worden. 

 • Voordelen voor personen met een leefloon
  • Maandelijkse korting van maximaal 8,40 euro op de abonnementsprijs van een internetverbinding.
  • Maandelijks korting van 3,10 euro op de gesprekskosten van een telefoon of gsm (ook geldig voor herlaadkaarten). 
 • Voordelen voor de andere personen
  • Eenmalige korting van 50% bij aansluiting van vaste telefoon.
  • Maandelijkse korting van maximaal 8,40 euro op de abonnementsprijs van internet, gsm of telefoon.
  • Maandelijkse korting van 3,10 euro op de gesprekskosten (ook geldig voor herlaadkaarten). 
Heb je verschillende operatoren, verleent alleen de operator die de gesprekken levert daarop een korting van maximaal 11,50 euro.

Voorwaarden

 • Je bent ouder dan 65 jaar: 
  • je woont alleen of samen met een of meer personen ouder dan 60 jaar;
  • of je woont samen met je kinderen of kleinkinderen die schoolplichtig zijn of een handicap hebben van minstens 66% (kleinkinderen moeten bovendien wees zijn van beide ouders of werden je bij gerechtelijke beslissing toegewezen); 
  • of je woont in een hotel, een woonzorgcentrum, bejaardenflat of een andere vorm van gemeenschapsleven en je hebt een individueel abonnement dat je als titularis gebruikt;
  • en je bruto jaarlijks gezinsinkomen is niet hoger dan 20.292,59 euro, verhoogd met 3.756,71 euro per persoon ten laste.
 • Je bent ouder dan 18 jaar:
  • je hebt een handicap van minstens 66%: 
   • je werd minstens 66% blijvend fysisch of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard; 
   • of je bent invalide in het kader van de ziekteverzekering;  
   • of je hebt een inkomensvervangende tegemoetkoming en een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder; 
   • of je hebt een verminderde graad van zelfredzaamheid van minstens negen punten; 
  • en je woont samen met maximaal twee personen of met bloed- of aanverwanten van de eerste of tweede graad;
  • en je bruto jaarlijks gezinsinkomen is niet hoger dan 20.292,59 euro, verhoogd met 3.756,71 euro per persoon ten laste.
 • Je hebt een gehoorverlies van minstens 70 dB voor het beste oor of je woont samen met een kind of kleinkind dat lijdt aan een gehoorverlies van 70 dB voor het beste oor (er is geen inkomensvoorwaarde). 
 • Je onderging een laryngectomie of je woont samen met een kind of kleinkind dat een laryngectomie onderging (er is geen inkomensvoorwaarde). 
 • Je bent erkend als militaire oorlogsblinde (er is geen inkomensvoorwaarde).

Wat te doen?

 • Dien een aanvraag in bij je telecomaanbieder, met vermelding van je naam, telefoonnummer en rijksregisternummer. Dit kan telefonisch of schriftelijk. 
 • De operator stuurt je vraag door naar het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Daar wordt nagegaan of je recht hebt op sociaal tarief. Beschikt het BIPT over onvoldoende gegevens, ontvang je bijkomende vragen. 
  Heb je een gehoorstoornis of laryngectomie, zal het BIPT een attest van een NKO-arts of hoorcentrum vragen dat de aandoening bevestigt. Op dit attest moeten ook steeds je naam, geboortedatum en adres staan.
 • Het BIPT stuurt de beslissing naar je operator
 • Bij een positieve beslissing wordt het sociaal tarief bij de eerstvolgende factuur toegepast. 

Meer informatie

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen