• Ga naar je arts om dit medisch voorschrift in te vullen. Voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen zal je doorverwezen worden naar een rolstoeladviesteam voor een rolstoeladviesrapport. 
  • Ga met het voorschrift of rolstoeladviesrapport naar een erkende verstrekker (bandagist). Die zal je adviseren over de mogelijkheden, een hulpmiddel voorstellen en met jou een aanvraagformulier invullen. 
  • Je verstrekker stuurt je aanvraag digitaal naar je zorgkas, waarna een aantal controles gebeuren. 
  • Je zorgkas informeert je schriftelijk voor welk mobiliteitshulpmiddel de Vlaamse sociale bescherming tegemoetkomt. Je verstrekker krijgt die beslissing ook en bezorgt je je hulpmiddel.
  • De financiële afrekening wordt rechtstreeks geregeld tussen je zorgkas en de bandagist. Enkel eventuele supplementen worden aan jou gefactureerd.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen