Medische voorwaarde

Je mobiliteitshulpmiddel moet voorgeschreven zijn door een arts of rolstoeladviesteam. Zij moeten je gezondheidsproblemen vaststellen die je voor lange tijd of permanent belemmeren om je op eigen kracht te verplaatsen. 

Mensen met een snel degeneratieve aandoening (SDA) kunnen met een snellere en flexibelere aanvraag hun mobiliteitshulpmiddel huren (in plaats van te kopen). Een neuroloog of gespecialiseerd rolstoeladviesteam moet de aandoening vaststellen. 

Administratieve voorwaarde

Je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming. Dit betekent dat je je jaarlijkse zorgpremie betaalt aan je zorgkas. 

Bijkomende voorwaarden per hulpmiddel

Afhankelijk van het gevraagde type hulpmiddel zijn er nog bijkomende wettelijke voorwaarden. Voor meer informatie kan je terecht bij de CM-Zorgkas, tel. 078 15 40 40 of via het contactformulier.

Leeftijd

Je kan op elke leeftijd een mobiliteitshulpmiddel aanvragen. Je leeftijd kan wel mee bepalen welk type hulpmiddel bij je past en hoe snel je dat mag vervangen. 

Aan volgende personen wordt een tegemoetkoming gegeven voor de huur van een mobiliteitshulpmiddel en niet voor de aankoop ervan:

  • 85-plussers die thuis wonen;
  • mensen die thuis wonen en een forfait palliatieve zorg ontvangen;
  • mensen die in een woonzorgcentrum verblijven.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen