HomeVoordelenHandicapHulpmiddelen

Tegemoetkomingen hulpmiddelen VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft tegemoetkomingen voor verschillende materialen.

  • (Meer)kosten van hulpmiddelen en aanpassingen
    De hulpmiddelen en aanpassingen worden beschreven in een refertelijst. Bij een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ) en als ze minstens 300 euro duurder zijn dan de voorziene tegemoetkoming, of niet op de refertelijst staan en minstens 300 euro kosten, kunnen hulpmiddelen of aanpassingen via de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) worden aangevraagd.
  • Incontinentiemateriaal
    Jaarlijks kun je een forfait krijgen voor incontinentiemateriaal. Wie ingeschreven is bij het VAPH, kan hiertoe het formulier 'Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal' door zijn arts laten invullen. Deze tegemoetkoming kan worden gecombineerd met een incontinentieforfait van de ziekteverzekering.

Wat te doen?

De aanvraag moet je voor de leeftijd van 65 jaar indienen bij de provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Hiervoor kun je een beroep doen op een multidisciplinaire team (MDT) erkend door het VAPH. Dit team:

  • maakt een dossier op waarin de aanvraag gemotiveerd wordt;
  • stelt adviesrapporten op;
  • bekijkt samen met jou welke hulpmiddelen en aanpassingen nodig zijn, wat resulteert in een persoonlijke lijst van hulpmiddelen, waarvan de noodzaak, behoefte, doelmatigheid en doeltreffendheid zijn aangetoond;

De aanvraag voor minderjarigen gebeurt via de Intersectorale Toegangspoort van de integrale jeugdhulp. Ook hiervoor kun je rekenen op het MDT.

De dienst Maatschappelijk Werk is een erkend MDT. De dienstverlening is gratis.

Goed om te weten

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een Vlaamse overheidsinstelling die ondersteuning biedt aan personen met een handicap.

Die handicap kan lichamelijk, zintuiglijk, mentaal of psychisch zijn. De beperkingen die eruit voortvloeien moeten langdurig en ernstig zijn, en invloed hebben op de sociale integratie.

Het VAPH geeft niet alleen tegemoetkomingen voor hulpmiddelen. Het zorgt ook voor:

Meer informatie

Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen