HomeVoordelenHandicapInkomen

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Sommige mensen zijn door een handicap niet in staat om op de arbeidsmarkt voldoende te verdienen. Voor hen is er de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag varieert naargelang de gezinssamenstelling.

Tegemoetkoming

    Maximumbedrag
per jaar
Maximumbedrag
per maand
Bedragen vanaf 1 januari 2023
Gerechtigde met personen ten laste19.696,221.614,35
Alleenstaande14.574,291.214,52
Samenwonende9.716,17809,68

Van die bedragen worden belastbare inkomsten afgetrokken.

Voorwaarden

  • Je bent minimaal 18 en maximaal 65 jaar
  • Je hebt de Belgische nationaliteit of ermee gelijkgesteld (bv. onderdanen van de EU, erkende vluchtelingen, subsidiaire beschermingsstatus, staatsloze) en je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Je inkomsten overschrijden de vooropgestelde inkomensgrens niet.

Wat te doen?

De tegemoetkoming kan enkel online aangevraagd worden op handicap.belgium.be.

Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. Voor CM-leden kan de dienst de aanvraag indienen.

Goed om te weten

  • Een vraag om je dossier te herzien, kan een weerslag hebben op je huidige tegemoetkoming. Vraag daarom altijd advies aan de dienst Maatschappelijk Werk.
  • De inkomensvervangende tegemoetkoming kan worden gecumuleerd met de integratietegemoetkoming.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zorglijn.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen