Integratietegemoetkoming
HomeDiensten en voordelenHandicapInkomen

Integratietegemoetkoming


Moet je door een handicap aan zelfredzaamheid inboeten, dan kun je bijkomende kosten hebben om je aan het maatschappelijke leven aan te passen. In dat geval kun je een integratietegemoetkoming ontvangen.

Het bedrag varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid.

Tegemoetkoming

Per jaarPer maand
Bedragen sinds 1 juni 2016
Categorie 1 (7-8 punten)1.171,7497,64
Categorie 2 (9-11 punten)3.992,84332,73
Categorie 3 (12-14 punten)6.380,06531,67
Categorie 4 (15-16 punten)9.294,95774,57
Categorie 5 (17-18 punten)10.544,53878,69

Dit zijn de maximale tegemoetkomingen. Er wordt immers rekening gehouden met de bestaansmiddelen. Bij verblijf in een door de overheid gesubsidieerde instelling, wordt de tegemoetkoming met 28 procent verminderd vanaf de derde maand van opname.

Voorwaarden

  • Je bent minimaal 21 en maximaal 65 jaar.
  • Je hebt de Belgische nationaliteit of ermee gelijkgesteld (bv. onderdanen van de EU, erkende vluchtelingen) en je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Je inkomsten overschrijden de vooropgestelde inkomensgrens niet.
  • Je hebt een verminderde zelfredzaamheidsgraad van zeven punten of hoger.

Wat te doen?

Sinds 1 juli 2016 kan de tegemoetkoming alleen online aangevraagd worden op myhandicap.belgium.be.

Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. Voor CM-leden kan de dienst de aanvraag indienen.

Goed om te weten

  • Een vraag om je dossier te herzien, kan een weerslag hebben op je huidige tegemoetkoming. Vraag daarom altijd advies aan de dienst Maatschappelijk Werk.
  • Je dossier of dat van iemand die je volmacht gaf, kun je online volgen.
  • De integratietegemoetkoming kan worden gecumuleerd met de inkomensvervangende tegemoetkoming.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met:

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen