HomeVoordelenHandicapInkomen

Integratietegemoetkoming

Moet je door een handicap aan zelfredzaamheid inboeten, dan kun je bijkomende kosten hebben om je aan het maatschappelijke leven aan te passen. In dat geval kun je een integratietegemoetkoming ontvangen.

Het bedrag varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid en de financiële situatie.

Tegemoetkoming

Per jaarPer maand
Bedragen vanaf 1 september 2021
Categorie 1 (7-8 punten)1.323,26110,27
Categorie 2 (9-11 punten)4.376,81364,73
Categorie 3 (12-14 punten)6.960,74580,06
Categorie 4 (15-16 punten)10.115,80842,98
Categorie 5 (17-18 punten)11.468,35955,70

Dit zijn de maximale tegemoetkomingen. Er wordt immers rekening gehouden met de bestaansmiddelen. Bij verblijf in een door de overheid gesubsidieerde instelling, wordt de tegemoetkoming met 28 procent verminderd vanaf de derde maand van opname.

Voorwaarden

  • Je bent minimaal 18 en maximaal 65 jaar.
    Door een vonnis van het Grondwettelijk Hof wordt het recht op deze tegemoetkoming vanaf 1 augustus 2020 toegekend vanaf 18 jaar (in plaats van 21 jaar). Vanaf 1 januari 2021 wordt dit toegepast op nieuwe aanvragen en worden bestaande dossiers herzien voor aanvragen van personen die geboren zijn tussen 31 juli 1999 en 31 juli 2002 om met de nieuwe leeftijdsvoorwaarde rekening te houden vanaf augustus 2020. 
  • Je hebt de Belgische nationaliteit of ermee gelijkgesteld (bv. onderdanen van de EU, erkende vluchtelingen, subsidiaire beschermingsstatus, staatsloze) en je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Je inkomsten overschrijden de vooropgestelde inkomensgrens niet. Sinds 1 januari 2021 wordt het inkomen van de partner niet meer meegerekend in de berekening van de tegemoetkoming. Lees meer over deze wijziging en hoe je een herziening kunt aanvragen indien een eerdere aanvraag werd geweigerd om financiële redenen.
  • Je hebt een verminderde zelfredzaamheidsgraad van zeven punten of hoger.

Wat te doen?

De tegemoetkoming kan alleen online aangevraagd worden op handicap.belgium.be.

Voor informatie en hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. Voor CM-leden kan de dienst de aanvraag indienen.

Goed om te weten

  • Een vraag om je dossier te herzien, kan een weerslag hebben op je huidige tegemoetkoming. Vraag daarom altijd advies aan de dienst Maatschappelijk Werk.
  • Je dossier of dat van iemand die je volmacht gaf, kun je online volgen.
  • De integratietegemoetkoming kan worden gecumuleerd met de inkomensvervangende tegemoetkoming.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zorglijn.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen