HomeVoordelenHandicapInkomen

Voordelen op personenbelasting

Jij of een gezinslid bent een persoon met een handicap

Geldt een van de onderstaande situaties op 1 januari van het aanslagjaar voor jou of een gezinslid, dan heb je recht op een bijkomende belastingvrije som. 

 • Je bent minstens een jaar arbeidsongeschikt, erkend door het ziekenfonds.
  Het belastingvoordeel geldt ook als je met brugpensioen of pensioen gaat. Je ziekenfonds bezorgt je een attest dat je nodig hebt na je 65ste.
 • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens negen punten, vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap.
 • Je bent door je handicap niet in staat om evenveel te verdienen als mensen zonder handicap, vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap.
 • Je bent erkend als minstens 66 procent lichamelijk of psychisch gehandicapt of minstens 66 procent arbeidsongeschikt na een gerechtelijke beslissing.

Je hebt een kind met een handicap

Je hebt een kind met een handicap ten laste.

 • Een kind dat ten minste vier punten haalt in pijler 1 van de toeslag voor kinderen met een handicap (vergelijkbaar met een erkenning van 66 procent ongeschiktheid), wordt als twee personen ten laste geteld.
 • Dat leidt tot een aanzienlijk hogere belastingaftrek.
 • Ook als je kind in een instelling verblijft, is het een kind ten laste. Je moet dan wel aantonen dat je met hem in contact blijft.

Je zorgt voor een oudere met een handicap

Je zorgt voor een inwonende ouder, broer of zus met een handicap (attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van minstens negen punten) van 65 jaar of ouder.

 • Op de pensioenen en renten van de persoon die je verzorgt, kent de fiscus een bijkomende vrijstelling van maximaal 28.100 euro toe.
 • Als na de aftrek zijn belastbare inkomen maximaal 3.490 euro is, kun je hem als persoon ten laste opgeven.
 • In dat geval wordt 5.060 euro inkomen van jouw gezin vrijgesteld van belastingen.
 • Deze bedragen gelden voor het aanslagjaar 2023, inkomensjaar 2022.

Goed om te weten

 • Om recht te hebben op een belastingvermindering, moet je handicap vastgesteld worden voor de leeftijd van 65 jaar. Het belastingvoordeel loopt wel door na je 65ste.
 • Om een kind of persoon met een handicap van minstens 66 procent als persoon ten laste te erkennen, worden niet alle inkomsten geteld. Kinderbijslagen, tegemoetkomingen aan personen met een handicap (of gelijkwaardig) en lonen van beschutte werkplaatsen worden niet als bestaansmiddelen beschouwd.
 • De fiscus past de belastingvermindering automatisch toe, maar voor de veiligheid kijk je het best je aanslagbiljet na.

Meer informatie

Ga ook naar