HomeVoordelenHandicap

Persoonsvolgende financiering

Via de persoonsvolgende financiering (PVF) krijgen mensen met een handicap een budget van de Vlaamse overheid waarmee ze zelf hun zorg kunnen organiseren.

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Dit zorgbudget is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor mensen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood.

Lees meer

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) van de Vlaamse overheid is een budget voor mensen met een handicap en een intensieve ondersteuningsnood.

Lees meer