HomeVoordelenHandicapPersoonsvolgende financiering

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget is een budget toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Personen met een handicap die nood hebben aan intensieve zorg, kunnen dat bedrag gebruiken om hun zorg en ondersteuning te organiseren.

Tegemoetkoming

Het bedrag varieert van 6.972,52 tot 92.923,45 euro per jaar, afhankelijk van je noden.

Het budget kun je op verschillende manieren besteden:

 • cash: je organiseert en betaalt de nodige ondersteuning zelf. Je beheert zelf het budget en legt verantwoording af bij het VAPH.
 • vouchers: deze kun je inruilen bij zorgaanbieders die erkend zijn door het VAPH.
 • combinatie van cash en vouchers.

Wat te doen?

Om een persoonsvolgend budget aan te vragen, moet je een ondersteuningsplan indienen.

Een erkend multidisciplinair team (MDT) baseert zich vervolgens op dat ondersteuningsplan.

 • Het MDT gaat na welke hulp je objectief gezien echt nodig hebt.
 • Het bepaalt welk budget je daarvoor moet krijgen en bekijkt samen met jou hoe dringend je vraag voor ondersteuning is.
 • De dienst Maatschappelijk Werk is een erkend MDT.

Na goedkeuring van het persoonsvolgend budget kom je op een wachtlijst terecht. Een prioriteitencommissie beoordeelt hoe dringend jouw aanvraag is. Hoe dringender, hoe sneller je het budget zult krijgen.

Tot slot kent het VAPH het persoonsvolgend budget toe. 

Goed om te weten

 • Het persoonsvolgend budget is de zogeheten tweede trap van de persoonsvolgende financiering. Het zorgbudget voor mensen met een handicap (voorheen basisondersteuningsbudget) is de eerste trap en geeft een tegemoetkoming aan mensen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood. 
 • Het zorgbudget voor mensen met een handicap en het persoonsvolgend budget kunnen niet worden gecombineerd.
 • Minderjarigen komen niet in aanmerking voor een persoonsvolgend budget. Zij kunnen wel een persoonlijk assistentiebudget aanvragen.
 • Een meerderjarige die een snel evoluerende aandoening heeft, bv. ALS, kan via de spoedprocedure een persoonsvolgend budget aanvragen. Boven op de diagnose, moet hij ook binnen het jaar sterk achteruit gegaan zijn.
 • Als je situatie wijzigt, bv. als je meer zorg nodig hebt of als een mantelzorger je niet meer kan helpen, neem je het best opnieuw contact op met de dienst Maatschappelijk Werk. De dienst zal samen met jou bekijken of je dossier moet aangepast worden.

Meer informatie

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen