HomeVoordelenHandicapPersoonsvolgende financiering

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap (voorheen basisondersteuningsbudget) is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor mensen met een erkende handicap die een beperkte ondersteuningsnood hebben. 

Ze kunnen het gebruiken voor bijvoorbeeld hulp aan huis, begeleiding, dagopvang of dienstencheques.

Tegemoetkoming

Dit zorgbudget bedraagt 300 euro per maand.

CM-Zorgkas geeft de betalingsopdracht door op de 24ste van de maand. Afhankelijk van je bank staat het bedrag na één of twee werkdagen op je rekening.

Wat te doen?

Je kunt geen aanvraag doen. Zodra je in aanmerking komt voor dit zorgbudget, neemt CM-Zorgkas contact met jou op.

  • Sinds september 2016 krijgen volwassenen met een handicap dit zorgbudget. Het gaat om mensen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd stonden op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ze maken ook geen gebruik van voorzieningen waarvoor een toegangsticket van het VAPH nodig is.
  • Sinds januari 2017 komen personen jonger dan 21 jaar die op de wachtlijst staan van de Intersectorale Toegangspoort in aanmerking voor dit zorgbudget. Het gaat om mensen die op 30 juni 2015 ofwel geregistreerd waren op de Intersectorale Registratielijst, ofwel een indicatiestelling hadden dat recht geeft op een persoonlijke assistentiebudget (PAB). Ze maken ook geen gebruik van diensten of voorzieningen die niet combineerbaar zijn
    • Op 1 januari 2023 werden deze dossiers overgedragen naar het Agentschap Opgroeien (Groeipakket). De uitbetaling van deze dossiers heet voortaan 'ondersteuningstoeslag'. Bij vragen over de ondersteuningstoeslag neem je contact op met je uitbetaler van het Groeipakket: www.groeipakket.be.
  • Sinds september 2017 komen personen die op basis van twaalf punten op de medisch-sociale schaal recht hebben op verhoogde kinderbijslag in aanmerking voor dit zorgbudget. Ze maken ook geen gebruik van diensten of voorzieningen die niet combineerbaar zijn. Wie tussen 18 en 21 jaar kiest voor de overstap naar een integratietegemoetkoming kan dit niet combineren met het zorgbudget voor mensen met een handicap.
    • Op 1 januari 2023 werden deze dossiers overgedragen naar het Agentschap Opgroeien (Groeipakket). De uitbetaling van deze dossiers heet voortaan 'ondersteuningstoeslag'. Bij vragen over de ondersteuningstoeslag neem je contact op met je uitbetaler van het Groeipakket: www.groeipakket.be.
  • Personen die tussen 1 september 2017 en 31 december 2020 op basis van twaalf punten op de medisch-sociale schaal recht hebben op een integratietegemoetkoming (personen van 21 tot en met 25 jaar) komen in aanmerking voor dit zorgbudget. Ze maken ook geen gebruik van diensten of voorzieningen die niet combineerbaar zijn.
  • Sinds mei 2019 komen personen die een budget niet-rechtstreeks toegankelijke hulp toegewezen kregen van het VAPH in aanmerking voor dit zorgbudget als zij geen gebruik maken van dit budget of niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Het gaat om personen met een toegewezen budget binnen prioriteitscategorie 1 of 2, aangevraagd vóór 16 oktober 2017.

Goed om te weten

Het zorgbudget voor mensen met een handicap:

Meer informatie

Neem contact op met CM-Zorgkas: tel. 078 15 40 40 of via het contactformulier.

Ga ook naar


Download