HomeVoordelenHandicapWonen

Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer op een sociale woning wachten, krijgen in sommige situaties een Vlaamse huurpremie.

 • De huurpremie bedraagt 75% van de maandelijkse huurprijs min 1/55ste van je jaarinkomen, met een maximum van 152,28 euro plus 25,43 euro per persoon ten laste tot en met de vierde persoon (aanvragen vanaf 1 januari 2021).
 • Woon je in het Vlabinvest-gebied (Vlaamse rand rond Brussel), een centrumstad of het grootstedelijk gebied van Gent of Antwerpen, worden deze bedragen met 10% verhoogd.

Voorwaarden

 • Je woont in het Vlaamse Gewest in een private huurwoning.
  • De woning is conform de woonnormen.
  • De huurprijs bedraagt maximaal 618,25 euro voor een zelfstandige huurwoning en 494,60 euro voor een kamer (+ 10% in het Vlabinvest-gebied), te verhogen met 20% per persoon ten laste tot maximaal 50% extra.
  • Je huurt de woning niet van een ouder, grootouder, broer, zus, tante of oom als die op hetzelfde adres wonen.
 • Voor aanvragen vanaf 1 januari 2021 mag het gezamenlijke inkomen van alle bewoners die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, niet hoger zijn dan: 
  • 25.557 euro als je alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 27.698 euro als je een alleenstaande persoon met een handicap bent; 
  • 38.335 euro in alle andere gevallen, vermeerderd met 2.143 euro per persoon ten laste.
  Er wordt gekeken naar het inkomen vermeld op het meest recente aanslagbiljet.
 • Je hebt geen woning of perceel voor woningbouw in volle eigendom.
 • Je blijft in orde met je inschrijving bij de huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in je gemeente. Bij een eventuele verhuis moet je je drie weken voor de verhuis inschrijven bij een nieuwe domiciliemaatschappij.

Wat te doen?

Als je in aanmerking komt, krijg je van het agentschap Wonen-Vlaanderen automatisch een invulformulier toegestuurd om de huurpremie aan te vragen.

Goed om te weten

Er is geen cumul mogelijk met de Vlaamse huursubsidie. Krijg je al een huursubsidie, kun je toch de Vlaamse huurpremie aanvragen. Na verwerking van de aanvraag zul je de meest voordelige premie ontvangen.

Meer informatie

Surf naar www.wonenvlaanderen.be. Of neem contact op met Zorglijn.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen