HomeVoordelenHandicapWonen

Sociaal tarief voor energie

Heb je een beperkt inkomen, maak je aanspraak op het sociaal tarief voor energie (aardgas en elektriciteit). 

 • Je betaalt een lager tarief. 
 • Voor elektriciteit gelden tarieven voor enkelvoudig, dubbel tarief en nachttarief. Voor aardgas bestaat één sociaal maximumtarief.

Voorwaarden

Een van onderstaande situaties is van toepassing voor jezelf of een persoon die onder hetzelfde dak woont.

 • Je ontvangt financiële steun van het OCMW: 
  • leefloon;
  • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
  • maatschappelijke steun geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste genomen;
  • voorschot op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of op een inkomensgarantie voor ouderen.
 • Je ontvangt een tegemoetkoming voor personen met een handicap: 
 • Je ontvangt een uitkering van de Federale Pensioendienst:
  • inkomensgarantie voor ouderen;
  • gewaarborgd inkomen voor bejaarden vanuit de oude regelgeving.
 • Je bent sociaal huurder in een appartementsgebouw.

Tijdelijk ook voor personen met verhoogde tegemoetkoming

Van 1 februari 2021 tot 31 maart 2023 geldt dit sociaal tarief ook indien je klant bent met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Het sociaal tarief wordt dan automatisch toegekend door je energieleverancier. Zelf hoef je er dus niets voor te doen. 

Wat te doen?

Je hoeft niets te doen. Het sociaal tarief wordt meestal automatisch toegekend dankzij een elektronische gegevensuitwisseling tussen de sociale instellingen en de energieleveranciers.

Indien de elektronische overdracht van gegevens niet mogelijk is, ontvang je een attest dat je aan je energieleverancier moet bezorgen. 

Meer informatie

Neem contact op met de CM-consulent of Zorglijn.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen