Tegemoetkoming huurkosten
HomeDiensten en voordelenHandicapWonen

Tegemoetkoming huurkosten


Bij een verhuis van een ongeschikte woning naar een geschikte huurwoning kun je in Vlaanderen een tegemoetkoming aanvragen in de huurkosten. Ze bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie.

Maandelijkse huursubsidie

De maandelijkse huursubsidie bedraagt een derde van de maandelijkse huurprijs, met een maximum van 127,96 euro. Dit maximumbedrag wordt verhoogd:

De huursubsidie wordt maximaal negen jaar uitbetaald. Van die termijn wordt in bepaalde situaties afgeweken. Je ontvangt de premie bijvoorbeeld levenslang wanneer:

  • je bij de aanvraag minstens 65 jaar bent of erkend bent als persoon met een handicap;
  • en je woning geen manifeste gebreken of risico's vertoont.

Installatiepremie

De installatiepremie is een eenmalige premie. Hij bedraagt drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.

Voorwaarden

  • Je verlaat een onaangepaste huurwoning voor een aangepaste.
  • Je inkomen mag niet hoger zijn dan 17.830 euro, vermeerderd met 1.600 euro per persoon ten laste (voor aanvragen in 2018). Er wordt gekeken naar het inkomen van het derde jaar voor je aanvraag. Je moet ook op erewoord verklaren dat het inkomen van het jaar voor je aanvraag niet hoger is dan het maximumbedrag.
  • De aanvrager en de andere bewoners mogen de laatste tien jaar geen woning in volle eigendom of vol vruchtgebruik gehad hebben.
  • Zowel de woning die je verlaat als de woning die je betrekt, moet in het Vlaams Gewest staan.
  • De nieuwe huurwoning mag geen kamer of gesubsidieerde sociale huurwoning zijn.
  • De woning mag geen manifeste gebreken of risico’s vertonen en moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
  • De huurprijs mag niet hoger zijn dan 600 euro per maand, te verhogen met 75 euro per persoon ten laste tot maximaal vier personen. Daarnaast kan in regio's met hoge huurprijzen de maximale huurprijs verhoogd worden met 10 procent.

Wat te doen?

Op de website www.wonenvlaanderen.be van de Vlaamse overheid vind je per provincie de aanvraagformulieren.

Meer informatie

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen