HomeVoordelenHandicapWonen

Toelage Sociaal Verwarmingsfonds

Mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds voor hun huisbrandolie.

 • De toelage bedraagt 14 tot 20 cent per liter (met een maximum van 300 euro), afhankelijk van de brandstofsoort en de prijs per liter.
 • Wie zijn brandstof aan de pomp aankoopt, krijgt een forfait van 210 euro.

Voorwaarden

 • Je verwarmt de woning met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp. 
 • Je voldoet aan een van onderstaande voorwaarden:
  • een van de gezinsleden heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming en het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 20.763,88 euro, verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste (= persoon met een netto jaarinkomen lager dan 3.410 euro);
  • het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 20.763,88 euro, verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste (= persoon met een netto jaarinkomen lager dan 3.410 euro);
  • een van de gezinsleden heeft een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling;
  • je kunt de verwarmingsfactuur niet betalen.

Wat te doen?

Neem contact op met het OCMW van je stad of gemeente.
De toelage kan worden aangevraagd tot zestig dagen na levering.

Meer informatie

Surf naar www.verwarmingsfonds.be.

Of neem contact op met de CM-consulent of Zorglijn.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen