HomeVoordelenHandicapWonen

Vermindering op de waterfactuur

Sommige mensen hebben recht op een sociaal tarief op hun waterfactuur.

 • Ze krijgen 80 procent korting op de volledige waterfactuur.
 • Als ze in een appartementsgebouw wonen met een gemeenschappelijke factuur, krijgen ze een compensatie.

Voorwaarden

Je hebt recht op het sociaal tarief als jij of een gezinslid gedomicileerd op hetzelfde adres een van onderstaande tegemoetkomingen ontvangt:

Wat te doen?

Meestal moet je niets doen. De watermaatschappij kent het sociaal tarief automatisch toe.

Is dat niet het geval, kun je een schriftelijke aanvraag doen bij je watermaatschappij. Voeg daarbij een van deze documenten:

 • een attest van de Federale Pensioendienst dat je recht hebt op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
 • een attest van het OCMW dat je een leefloon of levensminimum ontvangt
 • een brief van de FOD Sociale Zekerheid dat je een tegemoetkoming ontvangt als persoon met een handicap
 • een attest van de Zorgkas dat je een tegemoetkoming ontvangt als persoon met een handicap

De watermaatschappij moet je aanvraag ten laatste op 31 december ontvangen van het jaar waarop het document betrekking heeft.

Goed om te weten

 • Nierpatiënten met thuisdialyse krijgen bij sommige watermaatschappijen een tegemoetkoming voor het extra waterverbruik. Informeer je hierover bij je watermaatschappij.
 • Als beschermde klant heb je nog andere rechten bij de waterlevering. Je krijgt bijvoorbeeld een verwittiging als je waterverbruik abnormaal hoog is. Bij problemen met de betaling van je waterfactuur, kun je een betalingsplan op maat krijgen. Voor meer info, neem contact op met je watermaatschappij.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met:

 • je watermaatschappij;
 • de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op het gratis telefoonnummer 1700 of via het contactformulier op www.vmm.be;
 • Zorglijn.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen