HomeVoordelenHospitalisatieVervoer

Verplaatsing ouders minderjarige kankerpatiënten

Tegemoetkoming ziekteverzekering

0,32 euro per kilometer, met een maximum van 75 euro per dag.

Voorwaarden

De patiënt is jonger dan 18 en verblijft in het ziekenhuis.

Procedure

  • Laat een aanvraagformulier invullen door de behandelende arts van het ziekenhuis.
  • Bezorg het formulier aan je CM-ziekenfonds.

Het aanvraagformulier blijft een jaar geldig en kan telkens verlengd worden voor een jaar.

Goed om te weten

  • De vergoeding wordt uitbetaald aan de ouder of voogd bij wie het kind als persoon ten laste is ingeschreven
  • De tegemoetkoming geldt voor elke opnamedag, maar niet bij behandeling in een dagziekenhuis. 
  • Om de reiskosten te bepalen, wordt rekening gehouden met de verblijfplaats van het kind en niet met de woonst van de ouder.

Ga ook naar