Reiskosten voor (ouders van) minderjarige kankerpatiënten

Als kankerpatiënt of ouder van een minderjarige kankerpatiënt krijg je van CM een terugbetaling voor de reiskosten van en naar het ziekenhuis.

Kankerpatiënt

  • Openbaar vervoer: volledige terugbetaling (2e klasse).
  • Ander vervoer: 0,32 euro per kilometer.

Ouders of wettelijke voogd van een minderjarige kankerpatiënt

  • 0,32 euro per kilometer (maximum 75 euro per dag).
  • De vergoeding wordt uitbetaald aan de persoon bij wie het kind als persoon ten laste is ingeschreven.
  • De terugbetaling geldt voor elke opnamedag, maar niet bij behandeling in een dagziekenhuis.
  • Om de reiskosten te bepalen, wordt rekening gehouden met de verblijfplaats van het kind en niet met de woonst van de ouder of voogd.

Je arts vult aanvraagformulier in

De behandelende arts van het ziekenhuis vult een aanvraagformulier in.

Dit blijft voor een jaar geldig en kan telkens voor een jaar verlengd worden.

Je bezorgt het formulier aan CM

Je ontvangt je terugbetaling

CM betaalt je terugbetaling op het bij ons gekende rekeningnummer.