HomeVoordelenThuiszorgForfaitsIncontinentieforfaits

Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 1 juni 2022 bedraagt het 543,02 euro.

Voorwaarden

  • Gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden: recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4 voor het criterium 'Incontinentie'.
  • De laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden: niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra).
  • Op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden in leven zijn.

Wat te doen?

De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt door de thuisverpleegkundige. Komt deze niet aan huis en denk je in aanmerking te komen voor het incontinentieforfait, download dan dit formulier en laat het invullen door je arts. Stuur het formulier naar de adviserend arts van je ziekenfonds. Als je hierbij geholpen wil worden, kun je contact opnemen met de dienst Maatschappelijk Werk.
De aanvraag moet jaarlijks worden herhaald.

Goed om te weten

  • Het forfait is niet gekoppeld aan een remgeldvoorwaarde. 
  • Er is geen recht op het incontinentieforfait bij verblijf in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (zie 'Voorwaarden'). Verblijf in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vormt daarentegen geen probleem. 
  • Het incontinentieforfait kan worden gecumuleerd met het zorgforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait. 
  • Wie geen recht heeft op het incontinentieforfait, lijdt aan onbehandelbare incontinentie en aan de voorwaarden voldoet, maakt aanspraak op het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke patiënten.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen