HomeVoordelenThuiszorgHulp aan huis

Persoonlijke Assistentiebudget

Het Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) dient om persoonlijke assistenten te vergoeden.

  • De assistenten helpen mensen met een handicap bij bv. huishoudelijk werk, lichaamsverzorging, dagbesteding en verplaatsingen.
  • Ze moeten via een arbeidscontract ingeschreven worden of bij een georganiseerde dienst worden aangevraagd.

Wat te doen?

  • Meerderjarigen komen niet meer in aanmerking voor het PAB. Zij kunnen een persoonsvolgend budget aanvragen. 
  • Minderjarigen kunnen wel nog een PAB aanvragen.

Goed om te weten

  • Ben je minderjarig, doe je een beroep op een PAB en wil je deze ondersteuning, als je meerderjarig bent, naadloos verderzetten naar een persoonsvolgend budget na jeugdhulp, dan moet je de aanvraagvraagprocedure daarvoor volledig doorlopen hebben voor je 22e verjaardag.
  • Een minderjarige die een snel evoluerende neuromusculaire aandoening heeft of een stofwisselingsziekte met een ernstige en evolutieve weerslag op het algemeen functioneren kan via de spoedprocedure een PAB aanvragen. Boven op de diagnose, moet hij ook binnen het jaar sterk achteruit gegaan zijn.

Meer informatie

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen