HomeVoordelenThuiszorgHulp aan huis

Persoonlijke Assistentiebudget

Het Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) dient om persoonlijke assistenten te vergoeden.

  • De assistenten helpen mensen met een handicap bij bv. huishoudelijk werk, lichaamsverzorging, dagbesteding en verplaatsingen.
  • Ze moeten via een arbeidscontract ingeschreven worden of bij een georganiseerde dienst worden aangevraagd.

Wat te doen?

  • Meerderjarigen komen niet meer in aanmerking voor het PAB. Zij kunnen een persoonsvolgend budget aanvragen. 
  • Minderjarigen kunnen wel nog een PAB aanvragen.

Goed om te weten

  • In 2017 werd voor meerderjarigen het PAB automatisch omgezet naar het persoonsvolgend budget. Wie al een PAB had, moest dus geen nieuwe aanvraag indienen.
  • Wie een snel evoluerende aandoening heeft, bv. ALS, kan via de spoedprocedure een PAB (minderjarigen) of persoonsvolgend budget (meerderjarigen) aanvragen. Boven op de diagnose, moet hij ook binnen het jaar sterk achteruit gegaan zijn.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen