HomeVoordelenThuiszorg

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen Vlaamse zorgverzekering) is bestemd voor mensen die thuis veel zorg nodig hebben. Ook rusthuisbewoners en bewoners van een psychiatrisch verzorgingstehuis hebben er recht op. 

Zij kunnen rekenen op een zorgbudget van 135 euro per maand om te besteden aan niet-medische kosten.

Goed om te weten

  • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden maakt deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. 
  • Wie laattijdig een aanvraag indient, kan onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht erkend worden.
  • Inwoners van Brussel die zich laattijdig bij een zorgkas aansloten, moeten een wettelijke wachttijd doorlopen voor ze dit zorgbudget kunnen aanvragen.

Meer informatie

Neem contact op met CM-Zorgkas: tel. 078 15 40 40 of via het contactformulier.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen