HomeVoordelenThuiszorgZorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Hoe kan ik het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvragen?

Om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te krijgen, moet je een bewijs voorleggen. 

 • Ofwel een bewijs dat je als thuiszorgpatiënt erkend bent als zwaar zorgbehoevend.
 • Ofwel een bewijs dat je verblijft in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT). 

Je leeftijd speelt geen rol. Ook als je jonger bent dan 26 jaar en dus nog geen zorgpremie aan CM-Zorgkas betaalt, kom je in aanmerking voor dit zorgbudget.

Je krijgt automatisch een bewijs van CM-Zorgkas

De meeste leden die als thuiszorgpatiënt recht krijgen op dit zorgbudget, zijn bekend bij CM-Zorgkas. Zij krijgen automatisch het bewijs om het zorgbudget aan te vragen.

Ook leden van CM-Zorgkas die opgenomen worden in een rusthuis of RVT krijgen het bewijs meestal automatisch.

Wat als CM-Zorgkas je geen bewijs kan bezorgen?

Kan CM-Zorgkas je geen bewijs bezorgen, dan kun je dit zorgbudget aanvragen met een van onderstaande bewijzen.

VoorwaardenWie kan het bewijs afleveren?
    
Je hebt een totaalscore van minstens 13 punten op de BelRAI Screener van gezinszorg of schoonmaakhulp, of een deelscore van minstens 6 punten op de modules IADL en ADL samen.Erkende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg of dienst logistieke hulp
Je voldoet aan de medische criteria van de integratietegemoetkoming of het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (minstens score 15 in categorie 4)Ministerie van Sociale Zaken
Je geniet zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger 'bijkomende kinderbijslag') en scoort minstens 18 punten op de medisch-sociale schaalAgentschap Opgroeien (vroeger 'Kinderbijslagfonds')
Je beschikt over een attest palliatief forfait. Dit kan alleen voor de eerste aanvraag gebruikt worden (dus niet in het geval van een verlenging). Bij een attest palliatief forfait valt ook de wachttijd weg.De huisarts
Je bent opgenomen in een rusthuis, RVT of PVTRusthuis, RVT, PVT

Als je geen gebruik maakt van gezinszorg of geen attest kunt voorleggen, moet er een onderzoek gebeuren naar je graad van zorgbehoefte. De dienst Maatschappelijk Werk kan dat onderzoek uitvoeren.

Wat te doen?

 • Tegemoetkoming thuiszorg 
  • Download het aanvraagformulier zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (mantel- en thuiszorg).
  • Vul het formulier in en onderteken het.
  • Voeg bij de aanvraag het vereiste bewijs, als je het hebt. Kun je geen bewijs voorleggen, zal CM-Zorgkas samen met jou uitzoeken welke dienst je graad van zorgbehoefte kan vaststellen.
  • Bezorg de documenten aan CM-Zorgkas (via het CM-kantoor of de CM-brievenbus).
 • Tegemoetkoming residentiële zorg
  Bij opname in een Vlaams erkend woon- en zorgcentrum verloopt de aanvraag automatisch door CM-Zorgkas.
  In andere situaties:

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen