De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) is enkel bruikbaar als je tijdelijk in het buitenland vertoeft. De reden van je verblijf (vakantie, studies, werk, …) speelt geen rol.

De kaart bewijst dat je in orde bent met de ziekteverzekering. Als je medisch noodzakelijke zorg geniet, geeft ze recht op de terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds.

De EZVK is geldig in onderstaande landen.

Australië
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk

Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen

Liechtenstein
Luxemburg
Macedonië
Malta
Noorwegen
Nederland
Oostenrijk
Polen

Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Zweden

Aanvraag

Als je tijdelijk naar een van bovenvermelde landen gaat, vraag je je EZVK aan in het CM-kantoor of via onze bestelmodule.  

Hoe gebruiken?

 • Opname in een openbaar ziekenhuis
  Leg de EZVK voor aan de opnamedienst. Het ziekenhuis zal de kosten dan rechtstreeks verrekenen met het buitenlandse ziekenfonds.
  Heb je recht op de CM-reisbijstand, mag je niet vergeten om de ziekenhuisopname binnen de 48 uur te melden aan de alarmcentrale Mutas.
 • Opname in een privaat ziekenhuis
  Doorgaans wordt de EZVK niet aanvaard door private ziekenhuizen. In dat geval neem je meteen contact op met de alarmcentrale Mutas indien je recht hebt op de CM-reisbijstand.
  Heb je geen recht op de CM-reisbijstand, moet je de factuur zelf betalen. Nadien kun je ze ter plaatse indienen bij een ziekenfonds (op vertoon van je EZVK) of bij je CM-ziekenfonds na je terugkeer in België.
 • Ambulante zorg (buiten het ziekenhuis)
  Op vertoon van de EZVK is de zorg in sommige landen gratis.
  Moet je toch betalen, kun je de rekening ter plaatse indienen bij een ziekenfonds. Op vertoon van je EZVK zal het je kosten terugbetalen op basis van de plaatselijke tarieven. Je bent evenwel niet verplicht om de tegemoetkoming ter plaatse aan te vragen. Na je terugkeer in België kun je de originele facturen bezorgen aan je ziekenfonds.

Australië: specifieke regeling

Bij een verblijf in Australië is het aangewezen om je te laten registreren bij een plaatselijk Medicare-bureau. Op voorlegging van je paspoort en EZVK ontvang je er een Medicare Card, die je recht geeft op terugbetaling van onder meer verzorging in openbare ziekenhuizen.

Hou er rekening mee dat je kosten niet meer terugbetaald worden zodra je terug in België bent.Lees meer over wat je moet doen bij een verblijf in Australië.

Goed om te weten

 • De kaart is persoonsgebonden.
 • De EZVK geldt niet voor geplande verzorging in het buitenland. Hiervoor heb je een formulier S2 (voorheen E112) nodig, dat wordt uitgereikt na toestemming van de adviserend arts.
 • Indien je recht hebt op de CM-reisbijstand, kun je bij problemen steeds contact opnemen met de alarmcentrale Mutas.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen