Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Arbeidsongeschikt en verblijf in het buitenland

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een uitkering? Dan kun je niet zomaar naar het buitenland vertrekken.

CM - jouw gezondheidsfonds

Afhankelijk van je bestemming moet je eerst toestemming krijgen van de adviserend arts. In sommige gevallen is het voldoende om de arts gewoon te verwittigen.

Europese Unie + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Ben je arbeidsongeschikt en ga je naar een land in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Geeft dit dan door aan de adviserend arts via dit formulier, uiterlijk vijftien dagen voor je vertrekt.

Voorbeelden: Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk ... De volledige lijst van landen kun je nakijken in het formulier.

Belangrijk: deze verplichting geldt ook voor een verblijf in België. 

Ander land

Ligt je bestemming in een ander land, of bezoek je meerdere landen waarvan er minstens één buiten Europa ligt, dan moet je de toestemming van de adviserend arts hebben voordat je vertrekt. Dat doe je via dit formulier. Vraag de toestemming uiterlijk vijftien dagen voor je vertrek aan, zodat je ze zeker op tijd krijgt. 

Voorbeelden: Verenigd Koninkrijk, USA, Marokko, Turkije, Tunesië ...

Als je een aanvraag doet in het eerste jaar van ziekte, moet de periode van je verblijf in het buitenland volledig gedekt zijn door een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. 

Vertrek je snel?

Je kunt met de formulieren enkel verblijven doorgeven die meer dan vijftien dagen in de toekomst liggen. Vertrek je sneller? Neem telefonisch contact op met CM.

Ernstige ziekte - Mutas

Heb je een ernstige ziekte die op korte termijn ongunstig kan evolueren? Dan is het aangewezen om aan je arts een attest te vragen dat je buitenlands verblijf vakantie toegestaan is. Bij een opname in het ziekenhuis of andere dringende medische kosten kan de alarmcentrale Mutas dit attest opvragen. Bewaar steeds het telefoonnummer van Mutas in je GSM: + 32 2 272 09 00.