HomeVoordelenVakantie en vrije tijdReisbijstandLandenfiches

CM-reisbijstand: AUSTRALIE

Wat meenemen?

 • Europese ziekteverzekeringskaart
  Neem steeds voor jezelf en je reisgenoten een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee. Ze staat op naam en bewijst dat je in orde bent met de ziekteverzekering. 
  Je kunt de kaart aanvragen bij je ziekenfonds of via onze bestelmodule.
  Op de EZVK staat ook het telefoonnummer van de alarmcentrale Mutas.

Wat te doen bij medische kosten?

Bij een verblijf in Australië moet je je laten registreren bij een plaatselijk Medicare-bureau. Op voorlegging van je identiteitskaart en EZVK ontvang je er een Medicare Card. Ze geeft je recht op kosteloze verzorging in openbare ziekenhuizen en voor ambulante zorg. 

Ziekenwagenvervoer, tandzorg, repatriëring en behandelingen als privé-patiënt vallen buiten deze kosteloze regeling.

 • Kosten zonder ziekenhuisopname
  • Zijn je kosten lager dan 200 euro, moet je ze ter plaatse indienen bij de bevoegde instantie. Ben je terug in België kun je deze kosten niet meer indienen en worden ze dus niet terugbetaald. 
  • Zijn je kosten hoger dan 200 euro, moet je ze ook ter plaatse indienen bij de bevoegde instantie. Als er geen tegemoetkoming is door het Medicare-bureau (tandzorg, ziekenwagenvervoer, …) en heb je nog recht op kinderbijslag, bezorg je je ziekenfonds na je thuiskomst: het aanvraagformulier om de tegemoetkoming te verkrijgen, samen met alle originele betaalbewijzen en voorschriften. Het aanvraagformulier kun je hier downloaden.
 • Ziekenhuisopname
  Leg bij opname steeds je Europese ziekteverzekeringskaart voor. 
  Voor kinderen en jongeren die recht geven op kinderbijslag: neem binnen de 48 uur contact op met de alarmcentrale Mutas.

Tegemoetkoming

 • Dossiers lager dan 200 euro
  Ben je terug in België worden deze kosten niet terugbetaald. Voor een eventuele tegemoetkoming, moet je je kosten voor ambulante zorg lager dan 200 euro ter plaatse indienen bij de bevoegde instantie. Bedragen lager dan 50 AUD worden evenwel niet terugbetaald.
 • Dossiers hoger dan 200 euro
  Enkel indien je recht hebt op kinderbijslag worden vrijwel alle dringende medische kosten terugbetaald. Per dossier en per rechthebbende geldt een franchise van 60 euro (25 euro voor leden met verhoogde tegemoetkoming). In de terugbetaling zit steeds een extra CM-tegemoetkoming.

Goed om te weten

Indien je geneesmiddelen meeneemt, informeer je het best bij de ambassade welke attesten je eventueel op zak moet hebben.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen