HomeVoordelenVakantie en vrije tijdReisbijstand

Reisbijstand en Covid-19

Vanaf 19 april 2021 zijn niet-essentiële (toeristische) reizen opnieuw toegestaan. De CM-reisbijstand is van toepassing voor deze reizen.

Reizen vanaf 19 april

Vanaf 19 april staat de federale regering opnieuw toe om toeristische reizen te maken. Deze reizen komen in aanmerking voor de CM-reisbijstand, volgens de statutaire bepalingen. 

Reizen is niet langer verboden, maar wordt wel sterk afgeraden. 

Hou er rekening mee dat er in het land van bestemming wel nog reisbeperkingen kunnen gelden, waardoor je alsnog niet mag reizen of waardoor Mutas geen toelating krijgt om te repatriëren of andere acties te ondernemen die in normale omstandigheden wel deel uitmaken van de CM-reisbijstand. Welke maatregelen waar gelden, vind je bij de reisadviezen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Covid-19-besmetting in het buitenland

Bij een Covid-19-besmetting in het buitenland: 

  • betaalt CM-reisbijstand de medische kosten terug (voorwaarden en beperkingen: zie hoofdstuk 3 van de statuten);
  • vergoedt CM-reisbijstand alle verblijfskosten (op basis van kamer en ontbijt) die gemaakt worden na de oorspronkelijke terugkeerdatum wanneer je je verblijf moet verlengen om in quarantaine te blijven (meer info: zie hoofdstuk 3 van de statuten);
  • zorgt CM-reisbijstand, bij een uitgestelde terugkeer, voor de terugkeer per commerciële vlucht (bij uitgestelde terugkeer).

Voorwaarden:

  • je verblijft in een land waar de CM-reisbijstand geldt;
  • voor het vertrek naar het buitenland had je geen symptomen van een Covid-19-besmetting of een vermoeden ervan;
  • er is voor je bestemming op de dag van vertrek geen negatief reisadvies op de website van de FOD Buitenlandse Zaken;
  • aan het begin van de reis moet je niet in verplichte quarantaine blijven.

Wat te doen?

Bewaar bij ambulante zorg (buiten het ziekenhuis) alle betaalbewijzen en bezorg ze bij je thuiskomst aan het ziekenfonds voor terugbetaling. Bij opname in het ziekenhuis moet je binnen de 48 uur de alarmcentrale Mutas verwittigen. Kunnen familieleden of reisgenoten door jouw ziekte niet naar België terugkeren, zal Mutas een oplossing helpen zoeken. 

Labotest

In landen waar de CM-reisbijstand geldt, is er een tegemoetkoming voor de labotest bij een vermoeden van Covid-19. Er is evenwel geen tegemoetkoming voor een labotest in het buitenland om te kunnen reizen naar een ander land.

De tegemoetkoming vervalt voor landen waarvoor de overheid een negatief reisadvies geeft op het moment van je vertrek.

Chronisch zieken

Chronisch zieken die door corona-maatregelen in het buitenland niet zoals gepland kunnen terugkeren naar België, kunnen de alarmcentrale Mutas contacteren indien: 

  • er dialyse of zuurstoftherapie moet worden verdergezet; 
  • in België een ingreep of chemotherapie was gepland; 
  • ze medicatie nodig hebben die in het buitenland niet te verkrijgen is. 

Ga ook naar