Contacteer ons

HomeVoordelenVakantie en vrije tijdReisbijstand

Reisbijstand en Covid-19

Om te bepalen welke gebieden een risico op Covid-19-besmetting inhouden, heeft de regering Europese regio’s verdeeld in rode, oranje en groene zones. 

Dekking door de CM-reisbijstand is enkel mogelijk voor reizen naar een groene of oranje zone.

Raadpleeg steeds de site van de FOD Buitenlandse Zaken om de kleurcode van je vakantiebestemming te kennen. 

Zones kunnen van kleur veranderen. De situatie op je vertrekdag bepaalt of je gedurende je volledige verblijf al dan niet verzekerd bent door de CM-reisbijstand.
Voorbeeld: je vertrekt op vakantie naar Frankrijk op 10 juli en op 13 juli wordt Frankrijk een rode zone na een toename van de epidemie. De dekking door de CM-reisbijstand blijft van kracht tot je terugkeer naar België. Maar als je op 10 juli naar een rode zone vertrekt, die tijdens je vakantie groen of oranje wordt, ben je niet verzekerd, ook niet als de behandeling plaatsvond toen de zone oranje of groen was geworden. 

Covid-19-besmetting in het buitenland

Bij een Covid-19-besmetting in het buitenland: 

  • betaalt CM-reisbijstand de medische kosten terug (voorwaarden en beperkingen: zie hoofdstuk 3 van de statuten);
  • vergoedt CM-reisbijstand alle verblijfskosten (op basis van kamer en ontbijt) die gemaakt worden na de oorspronkelijke terugkeerdatum wanneer je je verblijf moet verlengen om in quarantaine te blijven (meer info: zie hoofdstuk 3 van de statuten);
  • zorgt CM-reisbijstand, bij een uitgestelde terugkeer, voor de terugkeer per commerciële vlucht (bij uitgestelde terugkeer).

Voorwaarden:

Wat te doen?

Bewaar bij ambulante zorg (buiten het ziekenhuis) alle betaalbewijzen en bezorg ze bij je thuiskomst aan het ziekenfonds voor terugbetaling. Bij opname in het ziekenhuis moet je binnen de 48 uur de alarmcentrale Mutas verwittigen. Kunnen familieleden of reisgenoten door jouw ziekte niet naar België terugkeren, zal Mutas een oplossing helpen zoeken. 

Labotest

In landen waar de CM-reisbijstand geldt, is er een tegemoetkoming voor de labotest bij een vermoeden van Covid-19. Er is evenwel geen tegemoetkoming voor een labotest in het buitenland om te kunnen reizen naar een ander land.

De tegemoetkoming vervalt voor landen waarvoor de overheid een negatief reisadvies geeft op het moment van je vertrek.

Chronisch zieken

Chronisch zieken die door corona-maatregelen in het buitenland niet zoals gepland kunnen terugkeren naar België, kunnen de alarmcentrale Mutas contacteren indien: 

  • er dialyse of zuurstoftherapie moet worden verdergezet; 
  • in België een ingreep of chemotherapie was gepland; 
  • ze medicatie nodig hebben die in het buitenland niet te verkrijgen is.