HomeVoordelenVakantie en vrije tijdReisbijstand

Wat te doen bij ziekte of ongeval in het buitenland?

Dankzij de CM-reisbijstand kun je in het buitenland dag en nacht rekenen op de alarmcentrale Mutas voor informatie en advies. 

Is je vakantiebestemming gedekt door de CM-reisbijstand en heb je dringende medische kosten zijn, krijg je een groot deel terugbetaald.

Je hebt kosten voor verzorging zonder ziekenhuisopname

  • Betaal je ambulante kosten (bv. een raadpleging of geneesmiddelen) ter plaatse.* 
  • Bewaar alle originele betaalbewijzen, voorschriften en - bij kosten in Frankrijk - ook de geneesmiddelenvignetten. 
  • Bezorg ze na je thuiskomst aan CM, samen met het aanvraagformulier om de tegemoetkoming te verkrijgen.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven, meestal binnen de drie maanden. Voor complexe dossiers kan het langer duren.

Voor de terugbetaling van kosten in Australië geldt een specifieke regeling. Voor meer informatie kun je terecht bij de CM-consulent.

*Voor bedragen hoger dan 250 euro kun je de alarmcentrale Mutas contacteren, die de tegemoetkoming rechtstreeks aan de zorgverleners zal overmaken. 

Je wordt opgenomen in het ziekenhuis

  • Neem steeds binnen de 48 uur na de opname contact op met de alarmcentrale Mutas
  • Indien je geen Europese ziekteverzekeringskaart kan voorleggen, zal Mutas een vervangingsattest aan het ziekenhuis bezorgen.
  • Betaal nooit je ziekenhuisfactuur in het buitenland. Wordt je dit toch gevraagd (wat door de financiële crisis steeds meer gebeurt  in Spanje en Portugal), neem dan meteen contact op met Mutas. Lees meer

Er is sprake van een repatriëring

Neem onmiddellijk contact op met de alarmcentrale Mutas indien een repatriëring wordt overwogen.

Je wordt arbeidsongeschikt

Meld je arbeidsongeschiktheid meteen aan je ziekenfonds indien je het werk op de voorziene dag niet kunt hervatten.

Je bent grensarbeider

Voor medische uitgaven in landen buiten de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein is er geen tegemoetkoming door de Belgische ziekteverzekering voor grensarbeiders en hun personen ten laste die in België wonen. 

Niettemin kun je aanspraak maken op een terugbetaling door de CM-reisbijstand na voorlegging van een bewijs van terugbetaling door het bevoegde buitenlandse ziekenfonds. Je kunt ook rekenen op de alarmcentrale Mutas voor een eventuele repatriëring na goedkeuring. 

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen