HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingenMaximumfactuur

Maximumfactuur: begrip 'Gezin'

Wie?

Alle personen die volgens het Rijksregister op 1 januari samenwonen op hetzelfde adres, vormen voor de maximumfactuur (MAF) een gezin. Het systeem houdt dus rekening met de feitelijke situatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en samenwonenden. Ook alleenstaanden worden als een gezin beschouwd.

Uitzonderingen

  • Personen in een zorgafhankelijke situatie kunnen op dit principe een uitzondering vormen. Als bijzondere bescherming kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, als een apart gezin worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor chronisch zieken, personen met een handicap of andere zorgafhankelijke personen die inwonen bij een gezin met een hoog inkomen. 
  • Een tweede uitzondering geldt voor gezinnen waarvan een of meerdere personen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De rechthebbende, de partner en hun personen ten laste worden beschouwd als een apart gezin waarvoor de Sociale MAF van toepassing is. Voor het volledige gezin blijft evenwel de Inkomens-MAF van toepassing.

Ga ook naar