HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingenMaximumfactuur

Maximumfactuur (MAF): plafondbedragen medische kosten

Er zijn twee categorieën: Sociale MAF en Inkomens-MAF. 

Zowel de grensbedragen voor het jaarinkomen als de remgeldplafonds worden jaarlijks geïndexeerd.

Sociale MAF

Plafondbedrag medische kosten: 506,79 euro per jaar (of 394,17 euro indien minstens één gezinslid chronische ziektekosten of het statuut chronische aandoening heeft).

Is van toepassing voor bepaalde sociale categorieën, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, behalve indien dit toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft.

Inkomens-MAF

Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen van het tweede jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. 

Gezin zonder gezinslid
met chronische ziektekosten
of statuut chronische aandoening
Gezin met minstens één gezinslid
met chronische ziektekosten
of statuut chronische aandoening
JaarinkomenPlafondbedrag
Bedragen geldig vanaf 1 januari 2022
Tot 11.120,00250,00137,38
11.120,01 – 19.894,05506,79394,17
19.894,06 – 30.583,38732,03619,41
30.583,39 – 41.272,751.126,201.013,58
41.272,76 – 51.516,721.576,681.464,06
Vanaf 51.516,732.027,161.914,54

Extra bescherming voor kinderen

  • Voor kinderen jonger dan negentien jaar geldt steeds een plafond van 732,03 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Als het gezinsplafond 506,79 euro bedraagt, is uiteraard dit bedrag van toepassing.
  • Voor kinderen met bijkomende kinderbijslag is een plafond van 450 euro van toepassing indien ze:
    • op 4 juli 2002 bijkomende kinderbijslag ontvingen;
    • en tijdens het betreffende kalenderjaar recht hebben op bijkomende kinderbijslag.

Extra bescherming voor chronisch zieken

Het plafondbedrag kan met 112,62 euro worden verminderd:

  • als je het statuut chronische aandoening hebt;
  • of indien het remgeld voor een gezinslid in 2021 minstens 487,08 en in 2020 minstens 477,54 euro bedroeg. 

Voorbeeld: als het remgeld van een gezinslid in 2020 opliep tot 477,54 euro of meer en in 2021 tot 487,08 euro of meer, wordt het plafondbedrag in 2022 voor het hele gezin met 112,62 euro verlaagd.

Extra bescherming in behartigenswaardige situaties

Indien het gezinsinkomen sinds het refertejaar (zie paragraaf 'Inkomens-MAF') is verminderd, kan je een herziening van de inkomenscategorie aanvragen.

Bij de herziening wordt rekening gehouden met het 'huidige' jaarinkomen. De berekeningswijze van dit inkomen varieert naargelang het moment van de aanvraag.  

De herziening moet leiden tot een nieuwe inkomenscategorie met een remgeldplafond van 506,79 of 732,03 euro. Dit plafond kan nog verlaagd worden indien je in aanmerking komt voor de extra bescherming voor chronisch zieken (zie boven).

Zowel voor de aanvraag tot herziening als voor meer informatie over de berekening kan je terecht bij je CM-ziekenfonds.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen