HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingen

Statuut chronische aandoening

Personen met een chronische aandoening die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op het statuut chronische aandoening. Het wordt automatisch toegekend.

Voordelen

 • Verlaging van het remgeldplafond voor de maximumfactuur.
 • Toepassing van de regeling betalende derde bij huisartsen, specialisten en tandartsen. Hierdoor betaal je aan de (tand)arts enkel het remgeld; het honorarium wordt rechtstreeks verrekend tussen de (tand)arts en het ziekenfonds. De (tand)arts is evenwel niet verplicht om deze regeling toe te passen.

Voorwaarden

Je voldoet aan een van onderstaande voorwaarden.

 • Je hebt hoge ziektekosten gedurende acht opeenvolgende kwartalen
  Voor de kwartalen van 2018: minstens 320,70 euro ziektekosten.
  Voor de kwartalen van 2019: minstens 325,35 euro ziektekosten.
  De acht kwartalen moeten twee opeenvolgende kalenderjaren omvatten. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
  Om je ziektekosten te berekenen worden de tegemoetkoming van de ziekteverzekering en het remgeld samengeteld.
  Komen niet in aanmerking voor de berekening: prestaties en geneesmiddelen die niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering en supplementen.
 • Je ontvangt het zorgforfait
 • Je hebt een zeldzame ziekte en hoge ziektekosten
  De zeldzame ziekte staat vermeld op de website Orphanet.
  Je ziektekosten zijn gedurende acht opeenvolgende kwartalen minstens gelijk aan bovenstaande minima. 

Duur

Het statuut geldt voor:

 • twee jaar indien het werd toegekend op basis van hoge ziektekosten of het zorgforfait;
 • vijf jaar indien het werd toegekend op basis van een zeldzame ziekte en hoge ziektekosten.

Wat te doen?

 • Heb je hoge ziektekosten of het zorgforfait, hoef je zelf niets te doen:
  • het statuut wordt automatisch voor twee jaar toegekend;
  • zodra je het statuut hebt, zal CM je hierover schriftelijk informeren.
 • Heb je een zeldzame ziekte en hoge ziektekosten, wordt het statuut aanvankelijk automatisch voor twee jaar toegekend op basis van je hoge ziektekosten:

Verlenging

Het statuut wordt telkens automatisch verlengd voor één kalenderjaar als je in het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar van de verlenging:

 • minstens 1.301,40 euro ziektekosten had (bedrag voor 2019 - wordt jaarlijks geïndexeerd);
 • het zorgforfait ontving.

Bij een zeldzame ziekte kan het statuut voor vijf kalenderjaren worden verlengd. Hiertoe bezorg je tijdens het laatste jaar dat je het statuut hebt een nieuw attest 'Kennisgeving van de zeldzame ziekte of weesziekte' aan de adviserend arts.

Goed om te weten

In het kader van Covid-19 werd beslist om het jaar 2020 te neutraliseren.

 • Voldeed je in 2019 aan de voorwaarde van hoge ziektekosten in elk kwartaal? Dan gaat men ervan uit dat in 2020 ook aan die voorwaarde werd voldaan en krijg je het statuut een eerste maal toegekend op 1 januari 2021.
 • Voldeed je in 2021 aan de voorwaarde van hoge ziektekosten in elk kwartaal? Dan gaat men ervan uit dat in 2020 ook aan die voorwaarde werd voldaan en krijg je het statuut een eerste maal toegekend op 1 januari 2022.
 • Werd je statuut in 2021 verlengd op basis van hoge ziektekosten in 2019? Dan wordt het ook in 2022 verlengd.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen