HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingenVerhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming: aanvraag en procedure

 • Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming aan te vragen?
  Enkele specifieke uitkeringen of hoedanigheden geven recht op de verhoogde tegemoetkoming. Indien je aan deze voorwaarde voldoet, hoef je niets te doen. CM kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe en bezorgt je nieuwe gele klevers met een aangepaste code. 
  Heb je een laag inkomen (zie voorwaarden) maar kom je niet in aanmerking voor de automatische toekenning? Dan kun je op eigen initiatief een aanvraag indienen in het CM-kantoor, liefst op afspraak.

 • Geeft CM mij een seintje als ik door mijn laag inkomen vermoedelijk recht heb op de verhoogde tegemoetkoming?
  Als je situatie wijzigt (bv. als je met pensioen ging of een invaliditeitsvergoeding ontvangt) en je mogelijk in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming, zal CM je contacteren. 
  Krijg je geen uitnodiging en denk je toch in aanmerking te komen voor de verhoogde tegemoetkoming? Dan kun je zelf de aanvraagprocedure starten in het CM-kantoor, liefst op afspraak. 

 • Hoe verloopt de procedure als ik zelf een aanvraag indien?
  Samen met de CM-consulent vul je een specifiek aanvraagformulier in. 
  Nadien heb je twee maanden de tijd om volgende documenten binnen te brengen:
  • een verklaring op erewoord van jezelf en alle gezinsleden over de inkomsten;
  • alle bewijsstukken die de inkomsten staven.
  Voor een vlotte gang van zaken, doe je er goed aan om reeds bij de aanvraag zoveel mogelijk inkomensbewijzen (zie inkomen) mee te brengen.   
  Als alle documenten binnengebracht zijn, onderzoekt CM je aanvraag. Zodra een beslissing genomen is, word je hiervan op de hoogte gebracht. Wordt de verhoogde tegemoetkoming toegekend, ontvang je ook nieuwe gele klevers met een aangepaste code. 

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen