HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingenVerhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming: voor wie en wanneer?

 • Komt iedereen in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming?
  Ja. Iedereen die aan een van de voorwaarden voldoet, heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming.

 • Welke gezinsleden krijgen recht op de verhoogde tegemoetkoming?
  Bij de automatisch toekenning op basis van je uitkering of hoedanigheid (zie voorwaarden) geldt de verhoogde tegemoetkoming voor jou, je samenwonende partner en jullie personen ten laste.
  Bij een aanvraag op basis van het inkomen (zie voorwaarden) krijgen alle gezinsleden de verhoogde tegemoetkoming (wie als gezinslid wordt beschouwd, lees je op de pagina over het inkomen onder de vraag 'Welke personen vormen een gezin voor de aanvraag van de verhoogde tegemoetkoming op basis van het inkomen?').  

 • Wanneer gaat de verhoogde tegemoetkoming in?
  Bij de automatisch toekenning op basis van je uitkering of hoedanigheid (zie voorwaarden) krijg je de verhoogde tegemoetkoming vanaf de dag dat je voldoet aan de voorwaarde voor automatische toekenning. Bijvoorbeeld vanaf de dag dat de betrokken uitkering wordt toegekend.
  Deed je zelf een aanvraag, is de ingangsdatum afhankelijk van het soort inkomensonderzoek (zie inkomen).
  • Bij een inkomensonderzoek van het voorbije kalenderjaar krijg je de verhoogde tegemoetkoming vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag plaatsvond.
  • Bij een inkomensonderzoek van een maand krijg je de verhoogde tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand waarin het onderzoek plaatsvond.
   Hierop is er één uitzondering. Als de aanvraag werd ingediend binnen de drie maanden na het ontstaan van je nieuwe situatie of hoedanigheid (bv. je ging met pensioen of je werd invalide), krijg je recht vanaf de eerste dag van de maand waarin je nieuwe situatie ontstond.
 • Hoelang heb ik recht op de verhoogde tegemoetkoming?
  Bij de automatische toekenning loopt het recht tot 31 december van het volgende kalenderjaar. Het recht wordt jaarlijks verlengd indien je in het voorbije kalenderjaar voldeed aan de voorwaarden. Bij een wijziging in de gezinssituatie blijft de verhoogde tegemoetkoming behouden voor wie deel blijft uitmaken van het betrokken gezin. Wie er geen deel meer van uitmaakt behoudt de verhoogde tegemoetkoming tot het einde van het kwartaal volgend op de wijziging.
  Bij toekenning na een inkomensonderzoek blijft het recht bestaan tot uit controles blijkt dat je inkomen zodanig gewijzigd is dat je geen recht meer hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Bij een wijziging in de gezinssituatie blijft het recht behouden tot het einde van het kwartaal volgend op de wijziging.

 • Moet ik zelf iets doen als mijn gezins- of inkomenssituatie wijzigt?
  Nee, zelf hoef je niets te doen. CM voert immers regelmatig controles uit om na te gaan of je situatie gewijzigd is en je al dan niet nog in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming. Verwittig je ziekenfonds wel indien je arbeidsongeschikt bent, en je familiale of financiële situatie wijzigt.
 • Hoe weet ik of ik de verhoogde tegemoetkoming heb? 
  CM zal je steeds op de hoogte brengen als de verhoogde tegemoetkoming werd toegekend. Je ontvangt dan ook nieuwe gele klevers met een aangepaste code. Deze staat onderaan de klever en eindigt steeds op 1 als je de verhoogde tegemoetkoming hebt.
  verhoogde tegemoetkoming gele klever

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen