HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkering

Wat te doen voor je naar je vakantiebestemming vertrekt?

Ben je arbeidsongeschikt en vertrek je op vakantie? Zorg ervoor dat je dit tijdig signaleert of dat je tijdig toestemming vraagt.

Arbeidsongeschikt

Ben je arbeidsongeschikt en ga je met vakantie naar een land in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Signaleer dat dan vooraf aan de adviserend arts van je ziekenfonds (deze verplichting geldt ook voor een vakantie in België). 

Breng CM op de hoogte van je reisplannen

Ligt je reisbestemming in een ander land, moet je de toestemming van de adviserend arts hebben vooraleer je vertrekt. Om ze tijdig te krijgen, vraag je de toestemming het best uiterlijk vijftien dagen voor je vertrek aan. Indien je een aanvraag doet in het eerste jaar van ziekte, moet de periode van je verblijf in het buitenland volledig gedekt zijn door een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. 

Vraag toestemming voor je vertrek

Ernstig ziek

Heb je een ernstige ziekte waarvan kan worden verwacht dat ze op korte termijn ongunstig evolueert, is het aangewezen om aan je arts een attest te vragen dat je buitenlandse vakantie toegestaan is. Bij een opname in het ziekenhuis of andere dringende medische kosten kan de alarmcentrale Mutas dit attest opvragen.

Telefoonnummer Mutas

Neem steeds het telefoonnummer van de alarmcentrale Mutas mee: + 32 2 272 09 00. Bewaar het nummer in je gsm.

Algemene aandachtspunten voor je op reis vertrekt

Is je vakantiebestemming gedekt door de CM-reisbijstand? Is er een negatief reisadvies? Heb ik alle nodige documenten?

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen