Arbeidsongeschikt en op vakantie

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een uitkering? Dan kun je niet zomaar op vakantie vertrekken.

CM - jouw gezondheidsfonds

Afhankelijk van je bestemming moet je eerst toestemming krijgen van de adviserend arts. In sommige gevallen is het voldoende om de arts gewoon te verwittigen.

EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Ben je arbeidsongeschikt en ga je met vakantie naar een land in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Geeft dit dan door aan de adviserend arts via dit formulier, uiterlijk vijftien dagen voor je vertrekt.

Belangrijk: deze verplichting geldt ook voor een vakantie in België. 

Ander land

Ligt je reisbestemming in een ander land, of reis je naar meerdere landen zowel binnen als buiten Europa, dan moet je de toestemming van de adviserend arts hebben voordat je vertrekt. Dat doe je via dit formulier. Vraag de toestemming uiterlijk vijftien dagen voor je vertrek aan, zodat je ze zeker op tijd krijgt. 

Als je een aanvraag doet in het eerste jaar van ziekte, moet de periode van je verblijf in het buitenland volledig gedekt zijn door een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. 

Vertrek je snel?

Je kunt met de formulieren enkel vakanties doorgeven die meer dan vijftien dagen in de toekomst liggen. Vertrek je sneller? Neem telefonisch contact op met CM.

Ernstige ziekte - Mutas

Heb je een ernstige ziekte die op korte termijn ongunstig kan evolueren? Dan is het aangewezen om aan je arts een attest te vragen dat je buitenlandse vakantie toegestaan is. Bij een opname in het ziekenhuis of andere dringende medische kosten kan de alarmcentrale Mutas dit attest opvragen. Bewaar steeds het telefoonnummer van Mutas in je GSM: + 32 2 272 09 00.