Specialisten: hogere terugbetaling na verwijzing

Als je werd verwezen door je huisarts, krijg je meer terugbetaald voor een consult bij bepaalde specialisten.

Na een verwijzing naar een specialist kun je een hogere terugbetaling krijgen:

Belangrijk:

  • De specialist mag de regeling betalende derde toepassen.  Je hoeft het verwijsformulier in dit geval niet meer aan CM te bezorgen.
  • Ook wanneer de specialist een elektronisch getuigschrift (eAttest) opmaakt, hoef je het verwijsformulier niet meer aan CM te bezorgen. Je betaalt het volledige bedrag aan de zorgverlener en krijgt achteraf een terugbetaling van CM, waarbij rekening gehouden wordt met de hogere terugbetaling.

Hoeveel krijg je bijvoorbeeld terugbetaald voor een consult bij een geaccrediteerde cardioloog die het akkoord met de ziekenfondsen heeft aanvaard en 44,56 euro mag aanrekenen? Een vergelijkend overzicht.

Je bent gewoon verzekerd

terugbetaling zonder verwijzing: 32,56 euro

terugbetaling met verwijzing: 37,56 euro

Je hebt VT

terugbetaling zonder verwijzing: 41,56 euro

terugbetaling met verwijzing: 43,56 euro

Je bezorgt CM deze documenten

CM betaalt je terug

CM stort de terugbetaling zo snel mogelijk op je rekening.